THÔNG BÁO

 Hội nghị triển khai Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung) và chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm đợt II năm 2014. Xem chi tiết 

 BHXH tỉnh Bình Dương thông báo lịch trực làm việc ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9Xem chi tiết 

 BHXH Bình Dương tập huấn công tác lập báo cáo Thu, danh sách tăng, giảm và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTNXem chi tiết 

 BHXH Bình Dương giải đáp thắc mắc của Doanh nghiệp và người lao độngXem chi tiết 

  Thông báo số 55/TB-BHXH v/v thay đổi giờ làm việc hành chính của cơ quan BHXH Bình Dương. Xem chi tiết  

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết