THÔNG BÁO

Thông báo kết quả về việc tra cứu hồ sơ nhận qua Bưu điện.Xem chi tiết

Công văn 5415/BHXH - CĐBHXH v/v Hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏeXem chi tiết

Công văn 5397/BHXH - GĐBHYT v/v bổ sung cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2015Xem chi tiết

Công văn 5372/BHXH - GĐBHYT v/v hướng dẫn sử dụng mã thẻ BHYT mới . Xem chi tiết

 Thông báo số 168/TB-BHXH về việc nhận thẻ BHYT năm 2015 của cán bộ hưu trí.  Xem chi tiết

Thông báo số 167/TB-BHXH về việc Chốt và trả sổ BHXH của Cty TNHH Norco Tiles VN ( Kèm theo danh sách được chốt sổ từ tháng 3/2008 trở về trước ) . Xem chi tiết

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết