THÔNG BÁO

Công văn 2578/BHXH-VP V/v cung cấp thông tin về vụ việc Công ty Cho thuê Tài chính II. Xem chi tiết 

Thông báo 1781/TB- BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 01/11/2018 V/v in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đã đóng BHXH, BHTN năm 2018. Xem chi tiết 

Hướng dẫn 02 của BHXH tỉnh Bình Dương v/v Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019 Khối các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Xem chi tiết 

 Công văn 2340/BHXH-VP ngày 05/10/2018 của BHXH tỉnh Bình Dương V/v công khai danh tính doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Xem chi tiết

 

 

 

 

 

BHXH tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)  Xem chi tiết