THÔNG BÁO

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm IBHXH. Xem chi tiết


 Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH. Xem chi tiết

Thông báo số 13/TB-BHXH của BHXH Bình Dương về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2015. Xem chi tiết  

Công văn 226/BHXH-CĐBHXH v/v Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1/1/2015. Xem chi tiết  

Công văn 131/BHXH-PT V/v Thay đổi nơi KCB ban đầu. Xem chi tiết 

 Công văn 121/BHXH-CĐBHXH v/v Thực hiện thu và giải quyết hưởng BHXH kể từ ngày 1/5/2013Xem chi tiết 

 Phần mềm thống kê chi phí KCB theo luật BHYT sửa đổi bổ sung..  Xem chi tiết

 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết