THÔNG BÁO

 

Download tài liệu tập huấn về hệ thống thông tin giám định BHYT. và hướng dẫn tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật máy vi tính và đường truyền. Download

Công văn 2673/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương 
V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Công ty TNHH MTV TM&DV PKĐK Phúc Tâm 2.Xem chi tiết  

V/v thực hiện in tờ rời hằng năm ( từ năn 2013 đến năm 2015 ). Xem chi tiết  

 Quyết định 636/QĐ-BHXH của BHXHVN V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Xem chi tiết  

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết