THÔNG BÁO

Công văn 711/BHXH-CĐ.BHXH v/v Giải thích những ưu điểm mới Luật BHXH năm 2014. Xem chi tiết 

Công văn 1127/LĐTBXH-HCTH v/v Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người lao động. Xem chi tiết 

Công văn 694/BHXH-HCTH v/v Tổng hợp ý kiến của người lao động. Xem chi tiết 

Công văn 457/BHXH-TNQLHS v/v Giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet. Xem chi tiết 

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm IBHXH. Xem chi tiết

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết