THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: THEO 5 LĨNH VỰC GỒM 28 THỦ TỤC 

1. Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Xem chi tiết

2. Lĩnh cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Xem chi tiết

3. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Xem chi tiết

4. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Xem chi tiết

5. Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. Xem chi tiết

 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ GHI CHÚ
1

 Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

 Xem chi tiết  
 2

Lĩnh cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 Xem chi tiết  
3

 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

 Xem chi tiết  
4

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 

 Xem chi tiết  
5

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội 

 Xem chi tiết  

 

Chi tiết 5.4 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận (20/8/2018)
Chi tiết 5.2 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân (20/8/2018)
Chi tiết 5.1 Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp (20/8/2018)
Chi tiết 4.4 Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (20/8/2018)
Chi tiết 4.3 (20/8/2018)
Chi tiết 4.1 (20/8/2018)
Chi tiết 3.13 (20/8/2018)
Chi tiết 3.12 (20/8/2018)
Chi tiết 3.11 (20/8/2018)
Chi tiết 3.10 (20/8/2018)

[1] 2  3  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 3)