BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ BẾN CÁT

 Địa chỉ  Khu Phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát  - Bình Dương.

Giám đốc: Nguyễn Phi Hiền - ĐT : 0274.3564 719

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nguyên: 0274.3564 719

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Tuyền ĐT : 0274.3564 719

 

Phòng nghiệp vụ:

Văn phòng: 0274.3558 608

Bộ phận chế độ:  0274.3564 719

Bộ phận thu: 0274.3557 841. 0274.3557 842

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: 0274.3 91 35 35

Bộ phận sổ thẻ: 0274.3910 070

Fax :  0274.3558608 -Email : bencat@binhduong.vss.gov.vn