BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ BẾN CÁT


       Địa chỉ                    Khu Phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát  - Bình Dương.

      

       Giám đốc:                                  Nguyễn Phi Hiền - ĐT : 0650.3564 719

      Phó Giám đốc                             Nguyễn Văn Nguyên: 0650.3564 719

 

 

      Phòng nghiệp vụ:

Văn phòng: 0650.3558 608

Bộ phận chế độ:  0650.3564 719

Bộ phận thu: 0650.3557 841. 0650.3557 842

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: 0650.3 91 35 35

Bộ phận sổ thẻ: 0650.3910 070

 

 

      Fax :  0650.3558608     -   Email : bencat@bhxhbinhduong.gov.vn