SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠ QUAN

 

 BAN GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

 

1/ Đ/c Lê Minh Lý – Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương ; ĐT : 0274.389 6767.

-- Chỉ đạo, điều hành chung.
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.
- Người phát ngôn của cơ quan.
- Trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng của cơ quan.
- Đối thoại doanh nghiệp (với các Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo lịch của UBND tỉnh)
- Tổ trưởng Tổ thẩm định hồ sơ có thời gian công tác trước năm 1995.
- Xử lý văn bản đến.
- Phụ trách Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Quản lý thu, Khai thác thu hồi nợ, Thanh tra - Kiểm tra.
- Phụ trách Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã: Dầu Tiếng, Bến Cát.

Email: baohiemxahoi@bhxhbinhduong.gov.vn

 

2. Đ/c Bùi Quang Đức – Phó Giám đốc: Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương ; ĐT : 0274. 820.667


- Chỉ đạo công tác giám định, thanh quyết toán bảo hiểm y tế giữa cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh với các cơ sở khám chữa bệnh hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.
- Ký Ủy nhiệm chi chuyển tiền ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động.
- Phụ trách công tác an ninh trật tự, công tác Phòng cháy chữa cháy cơ quan.
- Ký thanh toán trực tiếp Bảo hiểm y tế.
- Ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với các cơ sở khám chữa bệnh tham gia khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
- Phụ trách phòng Giám định bảo hiểm y tế.
- Phụ trách Bảo hiểm các huyện, thị xã: Phú Giáo, Bàu Bàng, Thuận An.

 Email: buiquangduc@bhxhbinhduong.gov.vn

3. Đồng chí Nguyễn Duy Hiểu – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương. ĐT:


- Ký giải quyết các công việc liên quan đến công tác sổ Bảo hiểm xã hội và thẻ Bảo hiểm y tế.
- Ký Ủy nhiệm chi chuyển tiền ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động.
- Phụ trách công tác công nghệ thông tin, công tác lưu trữ cơ quan.
- Phụ trách Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
- Phụ trách Website Bảo hiểm xã hội tỉnh.
- Theo dõi công tác dân chủ cơ sở của cơ quan.
- Phụ trách công tác đoàn thể cơ quan.
- Phụ trách phòng Công nghệ thông tin, Sổ, thẻ, Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
- Phụ trách Bảo hiểm các huyện, thị xã: Dĩ An, Thành phố Thủ Dầu Một.
Email: nguyenduyhieu@bhxhbinhduong.gov.vn