Số thứ tự Chế độ tai nạn Chế độ hưu trí - BHXH 1 lần
Chế độ ốm đau - thai sản Chế độ tuất
 1

Mẫu 5A - HSB

Công văn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN). Xem chi tiết

Mẫu 12 - HSB

Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí. Xem chi tiết

Mẫu 5B-HSB

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau. Xem chi tiết

Mẫu 09A-HSB

Tờ khai hoàn cảnh gia đình (chế độ tử tuất). Xem chi tiết

2 Biên bản điều tra tai nạn lao động. Xem chi tiết
Mẫu 13 - HSB

Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu. Xem chi tiết  

Mẫu 11A-HSB

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản. Xem chi tiết


 
 3 Mẫu xác nhận thời gian làm việc.  Xem chi tiết Mẫu 14 - HSB

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần. Xem chi tiết

Mẫu 11B-HSB

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản - sau khi nghỉ việc. Xem chi tiết

 
4


 

Mẫu 15 - HSB

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần (sau khi chấp hành xong hình phạt tù).Xem chi tiết

Mẫu C70 a.b-HD
Mẫu danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức. 
Xem chi tiết 
 
 5  

Mẫu 16A-HSB

Chuyển nơi nhận lương hưu (trợ cấp BHXH hàng tháng). Xem chi tiết

   
 6  

Mẫu 16B-HSB

Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng. Xem chi tiết