BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN DẦU TIẾNG


        Địa chỉ                                   Khu Phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương.

        Giám đốc                              :   Nguyễn Hữu Đức           - ĐT : 0274.3561268

        Phó Giám đốc                      :   Nguyễn Thị Ngọc Hoà     - ĐT : 0274 3561268

       

        Phó Giám đốc                      :   Nguyễn Phượng Châu Khanh     - ĐT : 0274 3561268

 

        Phòng nghiệp vụ                  :   0274.3 561 268

 

        Fax :  0650.3561268      -     Email :  dautieng@binhduong.vss.gov.vn
  
   
    

 

 SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ