BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN PHÚ GIÁO


     Địa chỉ : Khu Phố 2, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo - Bình Dương.

Giám đốc : Nguyễn Kim Long - ĐT : 0274.3 672 403

Phó giám đốc : Nguyễn Thanh Dũng - ĐT : 0274.3 672 403

Phòng nghiệp vụ : 0274.3 672 403

 

Fax : 06503674113 - Email : phugiao@binhduong.vss.gov.vn

 

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ