BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

        BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  

Địa chỉ:   Số 18A Đường Phú Lợi - Phường Phú Lợi, Tp.  TDM - Bình Dương.

Giám đốc: Phan Minh Hải - ĐT : 0274 3889901

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thuỳ Dương- ĐT : 02743889902

     

Phó Giám đốcLê Thị Huệ Linh- ĐT : 02743889903 

     

Bộ phận Quản Lý Thu: 02743825837, 3889906

Bộ phận sổ thẻ: 02743819631

Bộ phận Chế Độ BHXH:02743889904

Bộ phận kế toán: 02743889908

Bộ phận tiếp nhận: 02743872380

Văn phòng: 02743819632; fax 02743871417

Email :thudaumot@binhduong.vss.gov.vn