TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Tỉ giá bình quân liên ngân hàng năm 2007


Ngày 02/01/2007      1 USD = 16.101 VND

Ngày 01/07/2007      1 USD = 16.132 VND