Thông báo tỷ giá

 Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày  2/1/2008  như sau:

 

 1 Đô la Mỹ =

16.112,00 Đồng Việt Nam

 Bằng chữ

Mười sáu nghìn một trăm mười hai Đồng Việt Nam

Số văn bản

1303/TB-NHNN

Ngày ban hành

31/12/2007

 Thông báo tỷ giá

Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày  1/7/2008  như sau:

 

 1 Đô la Mỹ =

16.517,00 Đồng Việt Nam

 Bằng chữ

Mười sáu nghìn năm trăm mười bảy Đồng Việt Nam

Số văn bản

431/TB-NHNN

Ngày ban hành

30/06/2008

                                                                              Nguồn : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam