+ Văn bản phòng Hành chính tổng hợp

+ Văn bản phòng Thu

+ Văn bản phòng chế độ Bảo hiểm xã hội 

+ Văn bản phòng Giám định BHYT

 

 

 
Công văn 4943/ BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương (16/11/2016)
V/v thông báo bổ sung cơ sở ở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành
Công văn 4033/BHXH -CST của BHXH tỉnh Bình Dương (19/9/2016)
V/v cấp thẻ BHYT thời điểm đủ 05 năm liên tục và chứng nhận không cùng chi trả
Công văn 2861/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (29/6/2016)
V/v trích đóng 1% Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN từ 01/07/2016
Công văn 2673/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương (16/6/2016)
V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Công ty TNHH MTV TM&DV PKĐK Phúc Tâm 2
Công văn 2161/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương (22/5/2016)
V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập
Công văn số 1454/BHXH-GĐBHYT ngày 31 tháng 03 của BHXH tỉnh Bình Dương (5/4/2016)
V/v thông báo bổ sung cơ sở ở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành
Công văn 882/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (29/2/2016)
V/v Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN
Công văn 5821/BHXH-VP v/v hồ sơ tai nạn lao động (17/12/2015)
Công văn 5671/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (8/12/2015)
Công văn 4540/BHXH-PT của BHXH tỉnh Bình Dương (15/10/2015)
V/v Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN năm 2015

[1] 2  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 2)