Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa BHXH Việt Nam với Đại học Waikato (New Zealand). Xem chi tiết