Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
595/QĐ-BHXH 14/04/2017 Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ - BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT BHXHV  
1075/BHXH-CSXH 29/03/2016 v/v Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản BHXHVN
637/BHXH-TT 02/03/2017 Vv công bố Khung lập kế hoạch dân tộc thiểu số và đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam BHXHVN
 4666/BHXH-CSXH  21/11/2016  Vv hướng dẫn về mẫu, in, cấp và Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH BHXHVN   
636/QĐ-BHXH 22/04/2016 Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
 
BHXHVN
4710/KH-BHXH-HNBVN 25/11/2015 Kế hoạch số 4710/KH-BHXH-HNBVN của BHXH Việt Nam: Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016. BHXHVN 
         
 1370/QĐ-BHXH 13/12/2013   Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  BHXHVN  
686/QĐ-BHXH  30/05/2014    Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  BHXHVN   
1399/QĐ-BHXH  22/12/2014 Ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh BHXHVN
2017/BHXH-CSXH 09/06/2014 V/v hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản BHXHVN
         

Công bố bản cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá công tác (27/3/2017)
Công bố khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản cập nhật ngày 15/3/2017):
Công văn 1075/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam (17/3/2017)
v/v Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản
Công văn 637/BHXH-TT của BHXH Việt Nam (16/3/2017)
Vv công bố Khung lập kế hoạch dân tộc thiểu số và đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam
Công văn số 4666/BHXH-CSXH ngày 21 tháng 11 năm 2016 của BHXHVN (13/12/2016)
Vv hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Công văn 3783/BHXH-PC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (5/10/2015)
Các đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I - VAN với BHXHVN
Công văn 2017/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (30/7/2014)
V/v hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản
Quyết định 615/QĐ-BHXH của BHXHVN ngày 5 tháng 6 năm 2013 (9/6/2013)
V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
1477/BHXH-CSXH của BHXHVN ngày 23 tháng 04 năm 2013 (24/4/2013)
1477/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13
Quyết định số 149/QĐ-QLD ngày 15 tháng 06 năm 2012 (9/7/2012)
V/v công bố 20 thuốc sản xuất gia công trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam
Quyết định 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2012 (9/7/2012)
Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

[1] 2  3  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 3)