Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
595/QĐ-BHXH 14/04/2017 Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ - BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT BHXHV  
1075/BHXH-CSXH 29/03/2016 v/v Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản BHXHVN
637/BHXH-TT 02/03/2017 Vv công bố Khung lập kế hoạch dân tộc thiểu số và đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam BHXHVN
 4666/BHXH-CSXH  21/11/2016  Vv hướng dẫn về mẫu, in, cấp và Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH BHXHVN   
636/QĐ-BHXH 22/04/2016 Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
 
BHXHVN
4710/KH-BHXH-HNBVN 25/11/2015 Kế hoạch số 4710/KH-BHXH-HNBVN của BHXH Việt Nam: Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016. BHXHVN 
         
 1370/QĐ-BHXH 13/12/2013   Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  BHXHVN  
686/QĐ-BHXH  30/05/2014    Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  BHXHVN   
1399/QĐ-BHXH  22/12/2014 Ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh BHXHVN
2017/BHXH-CSXH 09/06/2014 V/v hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản BHXHVN
         

Quyết định 1518/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam (5/4/2012)
V/v Ban hành mẫu sổ Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ Bảo hiểm xã hội.
Quyết định 1111/QĐ-BHXH của BHXHVN (12/12/2011)
V/v ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Nghị định 70/2011/NĐ-Cp (22/9/2011)
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Công văn số 1822/BHXH-CSYT (13/5/2011)
V/v: Áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Công văn 1071/QĐ-BHXH ngày 01/09/2009 của BHXH Việt Nam (2/10/2009)
Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21/12/08 của BHXHVN (14/7/2009)
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc.
Công văn 798/BHXH-CSXH ngày 30/3/2009 của BHXH Việt Nam (23/6/2009)
V/v Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 122/2008 NĐ-CP và TT số 03/2009/TT-BLĐTBXH.
Công văn 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của BHXH Việt Nam (23/6/2009)
V/v Hướng dẫn thực hiện thu - chi Bảo hiểm xã hội thất nghiệp
Quyết định 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam (22/5/2009)
Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH
Quyết định số 3339/QĐ-BHXH ngày 16/5/2008 của Tổng giám đốc đốc BHXH Việt Nam (26/2/2009)
Ban hành quy định về mẫu và số sổ BHXH

 Trang đầu  «  1 [2] 3  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 3)