Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
595/QĐ-BHXH 14/04/2017 Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ - BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT BHXHV  
1075/BHXH-CSXH 29/03/2016 v/v Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản BHXHVN
637/BHXH-TT 02/03/2017 Vv công bố Khung lập kế hoạch dân tộc thiểu số và đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam BHXHVN
 4666/BHXH-CSXH  21/11/2016  Vv hướng dẫn về mẫu, in, cấp và Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH BHXHVN   
636/QĐ-BHXH 22/04/2016 Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
 
BHXHVN
4710/KH-BHXH-HNBVN 25/11/2015 Kế hoạch số 4710/KH-BHXH-HNBVN của BHXH Việt Nam: Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016. BHXHVN 
         
 1370/QĐ-BHXH 13/12/2013   Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  BHXHVN  
686/QĐ-BHXH  30/05/2014    Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  BHXHVN   
1399/QĐ-BHXH  22/12/2014 Ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh BHXHVN
2017/BHXH-CSXH 09/06/2014 V/v hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản BHXHVN
         

Quyết định 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam (23/2/2009)
Ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02/6/2008 của BHXH Việt Nam (23/2/2009)
V/v: Hướng dẫn thủ tục tham gia và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia BHXH tự nguyện
Quyết định 3636/QĐ-BHXH ngày 16/6/2008 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam (23/2/2009)
Quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội

 Trang đầu  «  1  2 [3]