LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018)
Danh sách Chữ ký KCB
Công văn 1261/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018)
Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững
Liên tục đổi mới ứng dụng CNTT, triển khai hệ thống Cổng giao dịch của Ngành
Ngành BHXH vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/6 – 8/6/2018)
Tăng cường đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để phổ biến chính sách pháp luật về BHXH
BHXH Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Tập huấn cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại
Lịch công tác tuần từ ngày 27/02 – 03/03/2017

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 Từ ngày 27/02 – 03/03/2017
THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
25/02

 
 
-Tiếp nhận hồ sơ: (Hường, Tâm, Hòa, Hiếu)
 
 P.TN&TKQTTHC
 
 
 -Bảo lưu quá trình tham gia BHXH
 
 P. Cấp sổ - thẻ
 -5h00’:Công tác Bình Phước (xe đ/c Hùng)  
Thứ hai
27/02
 

 
 
 
 -7h45’:Họp giao ban 
 Lãnh đạo 
  -7h30’:Kiểm tra Cty EWHA Vina, Cty Đồ Gỗ Quốc Tường – Bàu Bàng (xe đ/c Thành)
 P.Kiểm tra
  -Thẩm định chi phí KCB BHYT quý 4/2016 tại PK Nhân Nghĩa, Đại Minh Phước, Trần Đức Minh (xe đ/c Hùng),quý 3/2016 tại BVĐK tỉnh Bình Dương (tự túc)
 P.GĐBHYT
 -14h00’: Họp Đảng ủy  Lđạo, Đảng ủy
Thứ ba
28/02

 
 
 
 
 
 
 
 -7h30’:Kiểm tra Cty FINE CHEMICAL VN, Cty Yue Chang VN – Bàu Bàng (xe đ/c Thành)
 
 P.Kiểm tra 
  -Thẩm định chi phí KCB BHYT quý 2/2016 tại TTYT Bến Cát (Kết hợp xe đ/c Thành), quý 3/2016tại BVĐK tỉnh Bình Dương (tự túc)
  P.GĐBHYT
  -7h30’:Đối chiếu thu nợ tại Cty Liêm Trinh, MTV Shin Young Vina – Thuận An (xe đ/c Hùng)

  P.KT&TN
 
  -Hướng dẫn phần mềm dữ liệu LT KCB BHYT tại các cơ sở KCB khu vực TX Dĩ An (Kết hợp xe đ/c Hùng)

 P.GĐBHYT, CNTT
 
 -8h00’:Dự Lễ kỷ niệm 42 năm XD &PT, 35 năm thành lập Cty Phước Hòa (xe đ/c Sơn)

  Đ/c Định 
  -8h00’:HN BCH mở rộng tại HTD1-Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
 
  Đ/c Đức
 
  -8h30’:Tham gia lễ đóng & mở gói thầu thuốc tại BV Vạn Phúc tại HT BV Vạn Phúc
 
  Đ/c Hiển
 
 -13h30’:Triển khai KH giám sát năm 2017 tại HTB-tầng 15 TTHC (xe đ/c Sơn)  Đ/c Lý
Thứ tư
01/03

 
 
 
 
 
 -7h30’:Họp 2 trang sổ
 
 Tổ thẩm định
  -7h30’:Kiểm tra Cty SHINJI Vina, Cty Sunwood  Vina Bàu Bàng (xe đ/c Sơn)

  P.Kiểm tra
 
  -7h30’:Đối chiếu thu nợ tại Cty Han Kook Vina EMB, Cty Daesung Vina  (xe đ/c Thành)

  P.KT&TN
 
  -8h00’:Làm việc 2 DN chưa tham gia BHXH tại BHXH tỉnh
 
  P.KT&TN
 
  -Thẩm định chi phí KCB BHYT quý 4/2016 tại An Phước SG, PK Châu Thành Nam Tân Uyên (xe đ/c Hùng), quý 3/2016 tại BVĐK tỉnh Bình Dương (tự túc)

  P.GĐBHYT
 
 -Hướng dẫn phần mềm dữ liệu LT KCB BHYT tại các cơ sở KCB khu vực TX Thuận An (Kết hợp xe đ/c Thành)  P.GĐBHYT, CNTT
Thứ năm
02/03

 
 
 
 
 
 
  -7h30’:Kiểm tra Cty Arda, Cty Emivest Feedmill VN – Bàu毵솵àng (xe đ/c Thành)
 
 P.Kiểm tra 
  -7h30’:Nhận sổ BL sau 12 tháng tại BHXH Bến Cát ( kết hợp xe đ/c Thành)
  P.TN&TKQTTHC
 
  -7h30’:Đối chiếu thu nợ tại Cty May mặc Trúc Xanh, Cty Bao bì Huy Hiếu – Tân Uyên (xe đ/c Hùng)

  P.KT&TN
 
  -Thẩm định chi phí KCB BHYT quý 4/2016 tại PK Nhân Sinh, SG Vĩnh Phú ( Kết hợp xe đ/c Hùng), quý 3/2016 tại BVĐK tỉnh BD (tự túc)
  P.GĐBHYT
 
  -8h00’:Làm việc 2 DN chưa tham gia BHXH tại BHXH tỉnh
 
  P.KT&TN
 
  -8h00’: Dự họp mặt kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ tại UBND TPTDM(xe đ/c Sơn)

  Đ/c Lý
 
 -Hướng dẫn phần mềm dữ liệu LT KCB BHYT tại các cơ sở KCB khu vực TP TDM  P.GĐBHYT, CNTT
Thứ sáu
03/03

 
 
 
 
 
 -7h30’:Kiểm tra Cty ECCO VN, Cty H & L Apparel VN –Bàu Bàng  (xe đ/c Hùng)
 P.Kiểm tra
-7h30’:Đối chiếu thu nợ tại Cty  R & T Locks & Security, Cty CP SX Lọc Khí Việt – Đồng An II (xe đ/c Sơn)
 
 P.KT&TN 
  -8h00’:Làm việc 2 DN chưa tham gia BHXH tại BHXH tỉnh   P.KT&TN
 
  -Thẩm định chi phí KCB BHYT quý 4/2016 tại PK Phúc Tâm Phúc, Phúc Tâm (xe đ/c Thành), tại Ban Bảo vệ SKCB (tự túc)

  P.GĐBHYT
 
 Hướng dẫn phần mềm dữ liệu LT KCB BHYT tại các cơ sở KCB khu vực TP TDM  P.GĐBHYT, CNTT
 Ghi chú: Các phòng NV mỗi ngày mở máy lạnh điều hòa theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày 26/9/2016 về việc sử dụng tiết kiệm điện nước.
Trực cơ quan trong tuần từ ngày 27/02-03/03 (xe đ/c Sơn) & ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 25/02-26/02 (xe đ/c Thành)
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực đêm: ngày 24/02(Thắng –VP(trụ sở cũ) Liêm+Tú – CNTT), 25/02 (Lập-TN + Công-Thu), 26/02 (Bách–Thu), 27/02 (Đức-Thu), 28/02 (Sang–K.tra), 01/03 (Hiếu –Thu),02/03(Vũ -CĐ), 03/03(Giang –K.tra(trụ sở cũ) Long - Thu+Đạt – TN)
TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


TRẦN MINH HẬU

                                                                                                                                                             
 
 

 

                                                                                                            

 


Lịch công tác tuần từ ngày 3/4 – 7/4/2017 (31/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 – 31/3/2017 (25/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 18/3 -24/03/2017 (17/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 – 17/3/2017. (11/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 06/3 – 10/3/2017 (3/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 18/02 – 24/02/2017 (17/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 13/02 – 17/02/2017 (9/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 06/02 – 10/02/2017 (3/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 23/01 – 26/01/2017 (19/1/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 16/01 – 20/01/2017 (15/1/2017)