Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/02 - 02/03/2018)

 
         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/02 - 02/03/2018)
 
THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
   24/02
-Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC 
 
Thứ hai
26/02
-7h30’: Họp giao ban
-Thẩm định chuyên đề hệ thống giám sát tại BVĐK tỉnh Bình Dương từ ngày 26/02-02/03/2018
Thứ ba
27/02
-8h00’: Dự họp mặt Kỷ niệm ngày Thầy thuốc VN- Hội trường Huyện Phú Giáo
 
-8h00’: Dự họp mặt Kỷ niệm ngày Thầy thuốc VN- Hội trường Huyện Bàu Bàng
 
-14h00’: Họp Đảng Ủy –Phòng họp tầng III-BHXH tỉnh.
-14h00’: Tham dự HN tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2017- Phòng họp lầu 6- Cục Hải Quan BD 
   Thứ tư
28/02
-Làm việc bình thường.
Thứ năm
01/03
-Làm việc bình thường.
Thứ sáu
02/03
-9h30’:Tham dự Lễ Giỗ tổ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông – Hội trường A- BV YHCT tỉnh BD
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 26/02- 02/03 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 24/02- 25/02: (xe đ/c Thanh)
Trực bảo vệ : Tối T6(Thắng, Vinh), Tối T7(Vinh, Thắng), Tối CN( Thắng, Vinh).
 
      GIÁM ĐỐC
                                                                                                        
 
                                                                                                            
  LÊ MINH LÝ
       
        
 
 
 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (17/03 – 23/03/2018) (16/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (10/03 - 16/03/2018) (9/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (03/03 - 9/03/2018) (2/3/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (10/02 – 23/02/2018) (10/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (3/02 – 09/02/2018) (2/2/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (3/02 – 09/02/2018) (26/1/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (22/01 – 26/01/2018) (19/1/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (13/01 – 19/01/2018) (12/1/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (06/01 – 12/01/2018) (5/1/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/12 – 05/01/2018) (29/12/2017)