Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
470/QĐ-BHXH 13/10/2016 Ban hành quy chế hoạt động Tổ Tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương  BHXH Bình Dương
3843/BHXH-CNTT 29/08/2016 Tra cứu dữ liệu của đối tượng ngừng đóng BHYT không nộp lại thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng BHXH Bình Dương
01/HDLN-SGDĐT-BHXH 18/08/2016 Thực hiện bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2016 -2017 BHXH Bình Dương
2825/BHXH-CNTT 28/06/2016 Chính thức tiếp nhận dữ liệu hồ sơ thanh toán BHYT điện tử BHXH Bình Dương
587/BHXH-KHTC  20/03/2015 Lập thủ tục hồ sơ trích chăm sóc sức khỏe ban đầu BHXH Bình Dương   
Thông báo 24/11/2014 Đơn vị đăng ký giao dịch qua Bưu điện từ ngày 01/12/2014 BHXH Bình Dương 
         

 

Công văn 3843/BHXH-CNTT của BHXH tỉnh Bình Dương (4/9/2016)
Tra cứu dữ liệu của đối tượng ngừng đóng BHYT không nộp lại thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng
01/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 18 tháng 08 năm 2016 (23/8/2016)
Thực hiện bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2016 -2017
Công văn 587/BHXH- KHTC v/v Lập thủ tục hồ sơ trích chăm sóc sức khỏe ban đầu (23/3/2015)
Lập thủ tục hồ sơ trích chăm sóc sức khỏe ban đầu
Công văn 468/BHXH-KHTC v/v Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NLĐ (5/3/2015)
v/v Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NLĐ
Giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng Internet (26/2/2015)
Công văn số 04/BHXH-KHTC (23/1/2011)
v/v thay đổi số hiệu tài khoản
Công văn 1374/BHXH-TCHC ngày 16 tháng 11 năm 2010 (17/11/2010)
V/v cấp số sổ BHXH và hồ sơ người lao động
Công văn số 153/CV.BHXH ngày 25/3/2009 của Giám đốc BHXH tỉnh (24/3/2009)
V/v Dự tập huấn công tác cấp, quản lý, sử dụng phôi thẻ BHYT