DANH MỤC CÁC BỆNH CẦN NGHỈ VIỆC

ĐỂ CHỮA BỆNH  DÀI NGÀY.

(Theo quy định tại thông tư số 33/TT-LB ngày 25/6/1987

của Bộ Y tế và Tổng liên  đoàn lao động Việt Nam)

                              
 
 
                       1.       Bệnh lao các loại. 

                       2.       Bệnh tâm thần.    

                       3.       Bệnh sang chấn hệ thần kinh, động kinh.    

                       4.       Suy tim mãn, tâm phế mãn.    

                       5.       Bệnh phong (cùi)    

                       6.       Thấp khớp mãn có biến chứng phần xương cơ khớp   

                       7.       Ung thư các loại ở tất cả các phủ tạng.    

                       8.       Các bệnh về nội tiết.    

                       9.       Di chứng do tai biến mạch máu não.

                     10.     Di chứng do vết thương chiến tranh.   

                     11.     Suy nhược cơ thể do bị tra tấn, tù đày trong hoạt động cách mạng. 

                      12.     Di chứng do phẫu thuật và tai bíên điều trị.