DANH MỤC BỆNH NGHỀ NGHIỆP

 (Theo Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLÐTBXH ngày 20/4/1998

của liên Bộ Y tế - Lao động, Thương binh & Xã hội)

Nhóm I :    CÁC BỆNH BỤI PHỔI VÀ PHẾ QUẢN

1.1.       Bệnh bụi phổi-Silic nghề nghiệp

1.2.       Bệnh bụi phổi Atbet (Amiăng)

1.3.       Bệnh bụi phổi bông

1.4.       Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp

Nhóm II:   CÁC BỆNH NHIỄM ĐỘC NGHỀ NGHIỆP

2.1.       Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì

2.2.       Bệnh nhiễm độc benzen và các hợp chất đồng đẳng của benzen

2.3.       Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất của thuỷ ngân

2.4.       Bệnh nhiễm độc mangan và các hợp chất của mangan

2.5.       Bệnh nhiễm độc TNT (trinitro toluen)

2.6.       Bệnh nhiễm độc asen và các chất asen nghề nghiệp

2.7.       Nhiễm độc chất Nicotin nghề nghiệp

2.8.       Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp

Nhóm III: CÁC BỆNH NGHỀ NGHIỆP DO YẾU TỐ VẬT LÝ

3.1.    Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ

3.2.    Bệnh điếc do tiếng ồn

3.3.    Bệnh rung chuyển nghề nghiệp

3.4.    Bệnh giảm áp mạn tính nghề nghiệp

Nhóm IV: CÁC BỆNH DA NGHỀ NGHIỆP

4.1.    Bệnh sạm da nghề nghiệp

4.2.    Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc

Nhóm V: CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN NGHỀ NGHIỆP

5.1.    Bệnh lao nghề nghiệp

5.2.    Bệnh viêm gan virut nghề nghiệp

5.3.    Bệnh do xoắn khuẩn Leptospira nghề nghiệp.

Ngoài những bệnh nghề nghiệp trên, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT ngày 21/9/2006 bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm, gồm:

          1).     Bệnh hen phế quản nghề nghiệp  

          2).     Nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp  

          3).     Bệnh nốt dầu nghề nghiệp 

          4).     Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp