Địa chỉ Số 41 đường NC - Khu đô thị Bàu Bàng - Ấp Đồng Sổ - Lai Uyên - huyện Bàu Bàng - tỉnh Bình Dương
 Giám đốc:
                                               Lê Thanh Hồng. Điện thoại:   0650.3 516 020
 Phó Giám đốc:   
                                               Trương Thế Vinh - Điện thoại: 0650.3 516 021
 
 Phòng nghiệp vụ: 0650.3. 516.019 - 0650.3 516 021. Email: bàu bàng@bhxhbinhduong.gov.vn