Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
Công văn 62/BHXH-QLT của BHXH Bình Dương
Thông báo số 07/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 8/1/2019
Công văn 46/BHXH - QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
Công văn 45/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
botho@gmail.com. HĐLĐ thời vụ dưới 3 tháng có đóng BHXH?
Xin cho hỏi: Kể từ 1/1/2018 NLĐ ký HĐLĐ từ 1 tháng trở lên phải đóng BHXH. Vậy HĐLĐ thời vụ dưới 3 tháng có phải đóng BHXH không ah?


Trả lời:
Căn cứ theo Điều 2, Luật BHXH thì người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.
Theo quy định tại Điều 22, Bộ luật Lao động thì HĐLĐ có các loại sau đây:
- HĐLĐ không xác định thời hạn.
- HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
- HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

 


Nguyễn Xuân Phương. Muốn thực tập tại BHXH tỉnh Bình Dương (30/10/2018)
manhhon. HD cách tra cứu phiếu hẹn hồ sơ (29/10/2018)
tangochuyen93@gmail.com. Thời gian nghỉ việc (29/10/2018)
nvt27081998@gmail.com. Muốn rút tiền sổ BHXH (29/10/2018)
maiquyteacher. Hỏi về bảo hiểm xã hội trong hợp đồng lao động (29/10/2018)
coxanh. Người nhận tiền tử tuất (29/10/2018)
Lê La Bảo Hiểm. Chế độ tử tuất (29/10/2018)
caoxilu. Hỏi về BHXH một lần. (29/10/2018)
vuadietruoi. Nhận bảo hiểm xã hội một lần (29/10/2018)
vuongminhcong. Hướng dẫn tính trợ cấp BHXH một lần (29/10/2018)