Cách tính lãi chậm nộp BHXH (19/10/2009)
Kinh goi bhxh Binh Duong, Xin vui long cho biet cach tinh lai cham nop BHXH, theo nhu toi duoc biet thi lay tong so no cuoi thang no nhan cho 0.66%. Nhung khi doi chieu voi ket qua cua bhxh thi lai khong khop. Vay kinh mong quy co quan chi giup. Xin chan thanh cam on
Trả lời:

Hiện tổ chức BHXH đang quản lý 03 quỹ riêng là quỹ Bảo hiểm y tế ( BHYT), quỹ bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN), quỹ BHXH, do đó phương thức đóng của doanh nghiệp theo các văn bản quy phạm pháp luật cho từng loại quỹ cũng khác nhau cụ thể:

- Qũy BHYT: khoản 1 điều 15 luật BHYT số 25/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008: doanh nghiệp nộp cơ quan BHXH định kỳ hàng tháng, như vậy cần hiểu là nộp ngay trong tháng.

- Qũy BHTN: điều 26 nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính Phủ : hàng tháng người sử dụng đóng BHTN…, như vậy cần hiểu là nộp ngay trong tháng.

- Qũy BHXH: khoản 3 điều 138 Luật BHXH số 71/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006: chậm nộp 30 ngày trở lên phải đóng tiền lãi.

Từ những căn cứ trên khi doanh nghiệp nộp tiền trong tháng này cần được hiểu trừ tiền BHYT, BHTN số còn lại đóng BHXH của tháng trước.

Ví dụ:

· Tháng 01/09 có số phát sinh:

BHYT 900.000đ

BHTN 600.000đ

BHXH 6.000.000đ

· Tháng 02/09 có số phát sinh:

BHYT 1.500.000đ

BHTN 1.000.000đ

BHXH 10.000.000đ

* Ngày 16/02/2009 BHXH Bình Dương nhận tiền chuyển trả của đơn vị: 10.000.000đ, số tiền này được phân bổ theo thứ tự như sau:

Thu đủ BHYT 900.000 + 1.500.000 : 2.400.000

Thu đủ BHTN 600.000 + 1.000.000 : 1.600.000

Thu BHXH : 6.000.000

Trong trường hợp này đơn vị không bị tính lãi.

* Giả sử 16/02/09 BHXH nhận tiền chuyển trả của đơn vị: 7.500.000đ, số tiền được phân bổ:

Thu đủ BHYT 900.000 + 1.500.000 : 2.400.000

Thu đủ BHTN 600.000 + 1.000.000 : 1.600.000

Thu BHXH : 3.500.000

Lãi chậm nộp của tháng 01/2009: ( 6.000.000 – 3.500.000) x 8%/12tháng = 16.667đ


Hỏi về sổ BHXH (19/10/2009)
Ở đơn vị em do quá trình chuyển nơi làm việc từ nơi này sang nơi khác, đã làm lạc mất mấy quyển sổ BHXH. Hiện tại thì những quyển sổ đó còn đang trong quá trình tham gia. Vậy bây giờ em phải lập đơn lên Cơ quan BHXH ( phòng cấp sổ, thẻ) xin cấp lại sổ ngay hay là để khi những người mất sổ đó nghỉ việc mới lập đơn xin cấp lại sổ. Thật ra em có tờ giấy hướng dẫn cấp lại sổ đã bảo lưu. Nhưng trường hợp này em ko biết phải làm như thế nào?
Trả lời:

Sổ BHXH từ đơn vị khác đã được bảo lưu nay chuyển qua công ty mới và công ty mới làm mất sổ. Công ty cần xin cấp sổ lần 2 cấp ngay, không chờ đến khi nghĩ việc.

-         Hồ sơ gồm:
·        Công văn theo mẫu
·        Tờ khai cấp sổ 03 bản.
Nộp lại phòng tiếp nhận
Lưu ý các trường hợp này giải quyết rất chậm khoản 45 ngày vì cần trưng cầu bảo lưu tỉnh khác.


 Trang đầu  «  268  269  270 [271]