Các trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP làm như sau:

- Làm xin truy lĩnh trợ cấp BHXH một lần theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP (theo mẫu).
- Nộp lại đơn tại phòng tiếp nhận & giải quyết hồ sơ tại văn phòng BHXH tỉnh và nhận tiền tại Phòng Kế hoạch - Tài chính theo ngày hẹn ghi trên đơn.
- Khi nộp hồ sơ phải mang theo sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (bản chính và bản photo không công chứng).
- Khi đến nhận tiền mang theo CMND  hoặc giấy tờ tùy thân (có dán ảnh).