Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tham gia BHXH là hình thức tiết kiệm mới, mang tính cộng đồng và rất văn minh
Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
Công văn 62/BHXH-QLT của BHXH Bình Dương
Thông báo số 07/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 8/1/2019
Công văn 46/BHXH - QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
Công văn 45/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019)
BHXH các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương: Tích cực triển khai Cuộc thi Sáng kiến cải cách TTHC


Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BHXH ngày 10/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập Đoàn công tác triển khai thực hiện Quyết định số 591/QĐ-BHXH, và Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, Đoàn công tác do đồng chí Lương Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phó Trưởng Ban thường trực Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp” làm Trưởng đoàn đã có 03 buổi làm việc với Ban Giám đốc BHXH và đại diện các phòng nghiệp vụ lần lượt tại 03 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương về công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo khoản 2 Điều 5 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chú trọng công tác tổ chức Cuộc thi

BRVT 160915.JPG

*** Sáng ngày 15/9, tại BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn công tác đã có buổi làm việc cùng Ban Giám đốc BHXH và đại diện các Phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để nghe BHXH tỉnh báo cáo về việc triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 591/QĐ-BHXH về tổ chức Cuộc thi; công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

Theo Báo cáo của BHXH tỉnh về tình hình triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, BHXH tỉnh đã triển khai một số nội dung cụ thể, trong đó chú trọng tới công tác phát động, hưởng ứng Cuộc thi như: ban hành Kế hoạch số 786/KH-BHXH ngày 16/7/2015 về việc hưởng ứng Cuộc thi; treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện; niêm yết công khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên website BHXH tỉnh, tại trụ sở cơ quan BHXH và trụ sở BHXH huyện; phối hợp với cơ quan truyền thông địa phương đăng tải nội dung, thể lệ Cuộc thi; quy định bổ sung Giải thưởng gia tăng nhằm khuyến khích sự tham gia của công chức, viên chức và NLĐ thuộc BHXH tỉnh....

Tuy nhiên, báo cáo của BHXH tỉnh cũng cho thấy một số khó khăn, vướng mắc của BHXH tỉnh trong quá trình triển khai tổ chức Cuộc thi, cụ thể như: chưa có sự hưởng ứng sâu rộng của người dân đối với Cuộc thi; số lượng NLĐ trong tỉnh tham gia Cuộc thi chưa cao;... và đồng thời, BHXH tỉnh cũng đưa ra đề xuất về việc bố trí cán bộ trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn NLĐ của các đơn vị sử dụng lao động thuộc địa bàn quản lý tham gia hưởng ứng Cuộc thi, cũng như cam kết tham gia hưởng ứng Cuộc thi đông đảo, chất lượng.

Về công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, theo báo cáo của BHXH tỉnh, cơ quan đã ban hành quyết định số 1201/QĐ-BHXH ngày 24/12/2014 về việc ban hành quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu điện và các công văn hướng dẫn triển khai thực hiện; Công văn số 908/BHXH-CNTT ngày 14/8/2015 về việc giao dịch BHXH điện tử.

Theo đó, trên tinh thần chủ động, sau một thời gian triển khai, cơ quan BHXH tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực: về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính, tính đến đầu tháng 9/2015, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính của toàn tỉnh là 1.415 hồ sơ; về giao dịch điện tử, 100% các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện cài đặt phần mềm iQLBH để thực hiện việc chuyển giao hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử và, đến tháng 9/2015 đã có 1.456 đơn vị cài đặt phần mềm iBHXH, trong đó lập và gửi dữ liệu điện tử đến cơ quan BHXH có 890 đơn vị, số hồ sơ tiếp nhận qua giao dịch điện tử là 3.007 hồ sơ.

Và để hạn chế, khắc phục một số khó khăn trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, lãnh đạo BHXH tỉnh đã có một số đề xuất, kiến nghị như: hoàn thiện phần mềm iQLBH; xem xét lại chỉ tiêu 100% đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử, do tỉnh có trên 1.200 đơn vị sử dụng nhỏ (dưới 20 lao động), ít phát sinh giao dịch với cơ quan BHXH; bổ sung thêm biên chế tại bộ phận một cửa để thực hiện tốt việc giao nhận hồ sơ với đơn vị sử dụng lao động; bổ sung cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại địa phương.

Thay mặt đoàn công tác, Truởng Ban Pháp chế Lương Anh Tuấn ghi nhận sự tích cực của BHXH tỉnh trong công tác tổ chức thực hiện Cuộc thi tới các đối tượng tham gia trên địa bàn và yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện tốt những nội dung sau: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các cơ quan báo chí, các phương tiện, loại hình truyền thông tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về các nội dung có liên quan đến Cuộc thi, đồng thời có hình thức tuyên truyền cụ thể, hiệu quả đến từng đơn vị sử dụng lao động nhằm thu hút tối đa sự tham gia, hưởng ứng Cuộc thi của NLĐ; tăng cường thực hiện việc nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính; thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh số lượng đơn vị lập và gửi dữ liệu điện tử đến cơ quan BHXH qua phần mềm iBHXH; tăng cường vai trò của thủ trưởng đơn vị trong công tác cải cách TTHC theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Đồng Nai: Tuyên truyền sâu, rộng Cuộc thi

Dong Nai r 160915.JPG
 

*** Sáng ngày 16/9, tại BHXH tỉnh Đồng Nai, đoàn công tác đã có buổi làm việc cùng Ban Giám đốc BHXH và đại diện các Phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh Đồng Nai để nghe BHXH tỉnh báo cáo về việc triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 591/QĐ-BHXH về tổ chức Cuộc thi; công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC .

Về tình hình triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh cho biết: với công tác phát động, hưởng ứng Cuộc thi, BHXH tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi theo đó tổ chức phát động Cuộc thi đến BHXH cấp huyện, các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh (Công văn số 912/BHXH-HCTH ngày 28/8/2015); gửi tài liệu tham gia Cuộc thi đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Cuộc thi tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh; niêm yết công khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên website BHXH tỉnh; cử cán bộ Thu giới thiệu, phổ biến về Cuộc thi, vận động cán bộ làm công tác BHXH của các đơn vị tham gia. Về hình thức tuyên truyền cho Cuộc thi, BHXH tỉnh đã tổ chức tuyên truyền kết hợp tại các Hội nghị đối thoại, tư vấn chính sách về BHXH, BHYT ở cơ sở trên địa bàn, lồng ghép phát động hưởng ứng Cuộc thi đến các tầng lớp nhân dân, DN và đặc biệt đã tổ chức tuyên truyền đến các Chức sắc, Chức việc tôn giáo; Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh phát động hưởng ứng Cuộc thi;...

Đối với công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, BHXH tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo: đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, các cá nhân có liên hệ giao dịch với cơ quan BHXH thực hiện các quy định về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính; đề nghị các đơn vị, DN không nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH mà thông qua phương thức giao dịch điện tử và sử dụng dịch vụ bưu điện; thường xuyên phản ánh với cơ quan BHXH về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đồng thời phản ánh họ tên cán bộ cơ quan BHXH có hành vi gây phiền hà cho đơn vị với Giám đốc BHXH tỉnh để xem xét xử lý;... Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã chủ động tổ chức thực hiện các công việc cụ thể như: rà soát TTHC về BHXH, BHYT chưa phù hợp để tổng hợp đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; phối hợp, ký kết hợp đồng với bưu điện tỉnh về việc hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận, phát và chuyển trả hồ sơ BHXH, BHYT qua hệ thống bưu điện; tổ chức tập huấn cho các bộ ngành bưu điện thực hiện các quy định về biểu mẫu, thủ tục hồ sơ, trình tự giải quyết hồ sơ nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ bưu điện làm công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ BHXH.

Việc thực hiện giao dịch điện tử cũng đã được BHXH tỉnh nỗ lực triển khai như: phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ; ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện về việc chuyển giao cài đặt và sử dụng phần mềm iBHXH, thực hiện giao dịch điện tử, thực hiện việc giao nhận, xử lý hồ sơ trên chương trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ iQLBH…; thành lập tổ hỗ trợ kê khai sử dụng phần mềm iBHXH và tham gia hỗ trợ kê khai phần mềm iBHXH; chuẩn bị hạ tầng và nguồn nhân lực về công nghệ thông tin; tổ chức tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm iBHXH cho 5.523 đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

Với những nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ, viên chức, BHXH tỉnh đã đạt được một số kết quả ấn tượng như: Về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính, từ tháng 01/2015 đến nay đã có 82% đơn vị sử dụng lao động khối DN và 56% đơn vị sử dụng lao động khối hành chính sự nghiệp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện; dự kiến đến 30/9/2015 đạt 100% DN và đơn vị tham gia BHXH, BHYT sẽ nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu điện; thực hiện công khai, niêm yết công khai bộ TTHC về BHXH, BHYT, BHTN tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại BHXH tỉnh và 11 BHXH cấp huyện, đồng thời công khai bộ TTHC trên website của BHXH tỉnh; số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính là 1.486/258.683 hồ sơ; số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính là 22.000 hồ sơ. Và tính đến 31/8/2015 tổng số đơn vị đã đăng ký giao dịch điện tử 5.523/5.539 (đạt 99,7%) đơn vị đang quản lý, nhìn chung các đơn vị chấp nhận và đánh giá cao việc thực hiện giao dịch điện tử, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho các đơn vị; số hồ sơ tiếp nhận qua giao dịch điện tử: 33.061/258.683 hồ sơ.

Tuy nhiên, lãnh đạo BHXH tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc về việc các đơn vị sử dụng lao động vừa và nhỏ, các đơn vị có trụ sở gần cơ quan BHXH thường lựa chọn hình thức trực tiếp nộp và nhận kết quả tại cơ quan BHXH; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, hệ thống mạng chưa đáp ứng nên một số giao dịch còn chậm, phần mềm tiếp nhận hồ sơ điện tử iQLBH hoạt động chưa ổn định; các đơn vị mới thành lập chưa đăng ký được thủ tục giao dịch điện tử qua công thông tin điện tử BHXH Việt Nam; một số đơn vị sử dụng lao động ngại thay đổi phương thức giao dịch truyền thống, hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị còn yếu kém, trình độ công nghệ thông tin của cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị thấp….

BHXH tỉnh cũng đưa ra một số đề xuất kiến nghị BHXH Việt Nam nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, rút gọn bộ TTHC, gộp bộ TTHC cấp tỉnh, cấp huyện giống nhau; nâng cấp, cải tạo hạ tầng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng nhân lực về công nghệ thông tin; có văn bản hướng dẫn về sử dụng chữ ký số chuyên dùng; đề nghị các cấp, các ngành có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các chủ DN về lợi ích thực hiện giao dịch điện tử và sử dụng dịch vụ bưu chính trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC trong lĩnh vực BHXH.

Thay mặt đoàn công tác, Trưởng đoàn công tác Lương Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế ghi nhận sự tích cực của BHXH tỉnh trong công tác tổ chức thực hiện Cuộc thi tới các đối tượng tham gia trên địa bàn mà đặc biệt là việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi, và việc tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi tới các tầng lớp nhân dân nói chung và các chức sắc tôn giáo nói riêng. Đồng thời, Trưởng đoàn yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện tốt những nội dung sau: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các cơ quan báo chí, các phương tiện, loại hình truyền thông tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về các nội dung có liên quan đến Cuộc thi; nghiên cứu bổ sung các giải pháp nhằm khuyến khích sự hưởng ứng Cuộc thi của các đối tượng tham gia (giải thưởng gia tăng, hình thức khen thưởng … đối với các cá nhân, đơn vị đạt giải); thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo đạt số lượng đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH theo chỉ tiêu và thời hạn đã đặt ra; tăng cường vai trò của thủ trưởng đơn vị trong công tác cải cách TTHC theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH tỉnh Bình Dương: Nỗ lực tổ chức Cuộc thi

Binh Duong 160915.JPG

*** Chiều ngày 16/9, tại BHXH tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác đã có buổi làm việc cùng Ban Giám đốc BHXH và đại diện các Phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh Bình Dương để nghe BHXH tỉnh báo cáo về việc triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 591/QĐ-BHXH về tổ chức Cuộc thi; công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

Báo cáo của BHXH tỉnh về tình hình triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi nêu rõ, về công tác phát động, hưởng ứng cuộc thi, cơ quan đã tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi cho CC, VC, nhân viên tại cuộc họp giao ban lãnh đạo, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt của tổ chức Đảng và đoàn thể; đồng thời yêu cầu Giám đốc BHXH cấp huyện tổ chức triển khai cho CC, VC thuộc phạm vi quản lý; Ban hành Công văn số 2707/BHXH-HCTH gửi Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ sở, phòng nghiệp vụ và BHXH cấp huyện đề nghị phối hợp và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng tham gia Cuộc thi; treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh và các BHXH cấp huyện; niêm yết công khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên website BHXH tỉnh, tại trụ sở cơ quan BHXH và trụ sở BHXH huyện; Phối hợp với cơ quan truyền thông địa phương đăng tải nội dung, thể lệ Cuộc thi; thông qua chuyên quản thu của tỉnh, huyện để tuyên truyền thông báo và vận động hưởng ứng tham gia xuống đơn vị, doanh nghiệp, người lao động; đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ sở báo cáo, thông qua đơn vị cấp trên tuyên truyền, phát động đến tất cả đoàn viên trong tỉnh biết và vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia.

Trong quá trình thực hiện, BHXH tỉnh đã gặp một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, đề nghị BHXH Việt Nam xem xét mở rộng cơ cấu giải thưởng, nâng cao mức giá trị của từng giải thưởng nhằm khuyến khích, tạo động lực và tương xứng với giá trị công sức tổ chức, cá nhân tham gia; đồng thời cam kết 100% công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh sẽ tham gia dự thi và huy động sự hưởng ứng đông đảo, rộng khắp trong các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Trong công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH tỉnh Bình Dương đã đạt được một số kết quả như sau: về văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cơ quan đã ký Hợp đồng thực hiện chuyển phát hồ sơ và trả kết quả TTHC với Bưu điện tỉnh, ban hành văn bản triển khai trực tiếp đến đơn vị để thực hiện giao dịch hồ sơ qua bưu điện. Theo đó, đến nay đã có 400 đơn vị giao dịch hồ sơ qua Bưu điện; số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính là 2.333 (đạt 6,8%); số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ chuyển phát là 2.212 (đạt 6,9%). Từ tháng 4/2015, BHXH tỉnh đã sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ BHXH (iQLBH); và hiện đã có 1.912 đơn vị cài đặt phần mềm iBHXH trong tổng số 6.718 đơn vị thuộc BHXH tỉnh đang quản lý thu (trong đó có 158 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử, 1.590 đơn vị thực hiện giao dịch qua mạng internet và 164 đơn vị mới cài đặt chưa thực hiện giao dịch); số đơn vị sử dụng lao động dưới 10 lao động là 2.479 đơn vị; số hồ sơ tiếp nhận qua giao dịch điện tử là 1.348 hồ sơ. Dự kiến từ ngày 01/01/2016, cơ quan BHXH các cấp chỉ nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử.

Trong quá trình triển khai thực hiện, BHXH tỉnh cũng đã gặp một số khó khăn, vướng mắc như: hồ sơ giao dịch qua bưu điện còn trả lại nhiều lần; một số đơn vị sử dụng lao động chưa tin tưởng dịch vụ bưu điện nên ít thực hiện qua hình thức này hoặc do đơn vị gần cơ quan BHXH nên lựa chọn hình thức nộp và nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH; phần mềm iQLBH thường bị lỗi, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, thời gian đồng bộ dữ liệu giữa phần mềm iBHXH và iQLBH còn chậm; chưa có nhà cung cấp dịch vụ IVAN chính thức, chưa có nhà cung cấp chữ ký số chính thức, dẫn đến khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động đơn vị thực hiện. Theo đó, BHXH tỉnh kiến nghị, đề xuất về việc hoàn thiện, nâng cấp phần mềm iQLBH và đề nghị tăng cường sự hỗ trợ xử lý khi phần mềm gặp sự cố;...

Thay mặt đoàn công tác, Trưởng đoàn công tác Lương Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện tốt những nội dung sau: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền liên quan đến Cuộc thi và có hình thức tuyên truyền cụ thể, hiệu quả đến từng đơn vị sử dụng lao động nhằm thu hút tối đa sự tham gia, hưởng ứng Cuộc thi của NLĐ; phối hợp với cơ quan bưu chính tổ chức tập huấn cho cán bộ bưu chính thực hiện việc giao nhận hồ sơ giao dịch lĩnh vực BHXH, BHYT và phấn đấu đạt 100% hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính và tăng số lượng hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính; thống kê và báo cáo kịp thời các khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm iQLBH về Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) và Công ty TS24 để kịp thời xử lý; tăng cường vai trò của thủ trưởng đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chương trình làm việc, trong các ngày 17 đến 22/9, Đoàn công tác sẽ tiếp tục làm việc tại các tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum về công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo khoản 2 Điều 5 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, Trang Thông tin Điện tử BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đưa tin về nội dung các buổi làm việc của đoàn với BHXH các tỉnh khu vực Tây Nguyên…

Theo BHXHVN