Công văn 2173/BHXH -KTTN của BHXH tỉnh Bình Dương (22/5/2017)
V/v hổ trợ mức đóng BHYT cho 03 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh
Thông báo số 73/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (28/4/2017)
V/v tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Thông báo số 66/TB-BHXH của BHXH (25/4/2017)
V/v viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và Quốc tế Lao động 1/5
Thông báo số 62/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (21/4/2017)
V/v phát hành thẻ BHYT của cán bộ theo đối tượng, tiêu chuẩn khám. điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh
Thông báo số 21/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (6/2/2017)
V/v in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đã đóng BHXH, BHTN năm 2016
Công văn 56/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương (8/1/2017)
V/v thông báo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho 06 tháng đầu năm 2017
Hổ trợ phần mềm viện phí phiên bản 2.0 (6/1/2017)
Hổ trợ phần mềm viện phí phiên bản 2.0
Công văn 5257/BHXH-GĐBHY ngày 13/12/2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dưông (12/12/2016)
V/v Đính chính thông tin các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành
Công văn 4598/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương (20/10/2016)
V/v vận động, động viên tham gia giải báo chí toàn quốc về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2015 -2016.
Quyết định 470/QĐ-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (13/10/2016)
Ban hành quy chế hoạt động Tổ Tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

[1] 2  3  4  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 8)