Công văn 484/BHXH-GĐBHYT v/v ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập (9/3/2015)
Thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. (Công ty Cỏ phần Bệnh viện đa khoa An Phú )
Công văn 400/BHXH-PT v/v Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH (24/2/2015)
Thông báo số 13 về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2015 (9/2/2015)
Công văn 126/ BHXH-GĐBHYT V/v Thông báo các cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2015 (20/1/2015)
Thông báo các cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2015
Công văn số 10/BHXH-GĐBHYT v/v Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến. (9/1/2015)
Công văn số 10/BHXH-GĐBHYT v/v Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến.
Phần mềm thống kê chi phí KCB chỉnh sửa theo luật BHYT (30/12/2014)
Phần mềm thống kê chi phí KCB chỉnh sửa theo luật BHYT
Thông báo số 173/TB-BHXH của BHXH Bình Dương về việc Thay đổi giờ làm việc hành chính (26/12/2014)
Thông báo số 171/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương về Lịch làm việc nghỉ Tết Dương lịch (16/12/2014)
Công văn 5397/BHXH-GĐBHYTcủa BHXH tỉnh Bình Dương (15/12/2014)
V/v Thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2015
Thông báo số 168/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (3/12/2014)
V/v nhận thẻ BHYT năm 2015 của cán bộ hưu trí

 Trang đầu  «  1  2  3 [4] 5  6  7  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 8)