Thông báo số 13 về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2015 (9/2/2015)
Công văn 126/ BHXH-GĐBHYT V/v Thông báo các cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2015 (20/1/2015)
Thông báo các cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2015
Công văn số 10/BHXH-GĐBHYT v/v Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến. (9/1/2015)
Công văn số 10/BHXH-GĐBHYT v/v Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến.
Phần mềm thống kê chi phí KCB chỉnh sửa theo luật BHYT (30/12/2014)
Phần mềm thống kê chi phí KCB chỉnh sửa theo luật BHYT
Thông báo số 173/TB-BHXH của BHXH Bình Dương về việc Thay đổi giờ làm việc hành chính (26/12/2014)
Thông báo số 171/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương về Lịch làm việc nghỉ Tết Dương lịch (16/12/2014)
Công văn 5397/BHXH-GĐBHYTcủa BHXH tỉnh Bình Dương (15/12/2014)
V/v Thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2015
Thông báo số 168/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (3/12/2014)
V/v nhận thẻ BHYT năm 2015 của cán bộ hưu trí
Thông báo số 167/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (25/11/2014)
V/v Chốt và trả sổ BHXH cho công ty TNHH Norco Tiles VN
BHXH tỉnh Bình Dương thông báo đơn vị đăng ký giao dịch qua Bưu điện thực hiện từ ngày 01/12/2014 (23/11/2014)
V/v Đăng ký giao dịch qua Bưu điện thực hiện từ ngày 01/12/2014

 Trang đầu  «  1  2  3 [4] 5  6  7  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 8)