LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
Hệ Thống Thông tin GĐBHYT

HỖ TRỢ PHẦN MỀM VIỆN PHÍ 2.0. CÁC CƠ SỞ KCB CÓ THỂ CHỌN LINK 1 HOẶC LINK 2 ĐỂ DOWNLOAD

 

DOWNLOAD LINK 1

OWNLOAD LINK 2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIỆN PHÍ 2.0. DOWNLOAD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tài liệu hướng dẫn cập nhật danh mục chuẩn vào phần mềm tại CSKCB, đồng bộ kiểm tra hồ sơ trên cổng tiếp nhận và gửi hồ sơ qua cơ quan BHXH tỉnh thẩm định. Xem chi tiết 

Công văn 2825 của BHXH tỉnh Bình Dương v/v Chính thức tiếp nhận dữ liệu hồ sơ thanh toán BHYT điện tử.  Xem chi tiết 

Cổng tiếp nhận hồ sơ khám chữa bệnh BHYT theo Quyết định 917. Xem chi tiết

 Download tài liệu tập huấn. Xem chi tiết

Liên hệ hỗ trợ:

 Phụ trách chung: Đồng chí Trương Thanh Phương - Trưởng phòng CNTT (ĐTDD: 0919 085 594 )

Điện thoại phòng CNTT: 0650.3825 920

 Khu vực phụ trách  Họ và tên  Điện thoại Skype  Email 
 Dĩ An, Phú Giáo, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng  Nguyễn Thanh Liêm  0988.276.616  liem_tn  thanhliem.gl@gmail.com
 Thuận An, Thủ Dầu Một, Dầu Tiếng, Bến Cát  Lữ Công Lý  0919.843.433  congjuly  congly29@gmail.com

 DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ ÁNH XẠ DANH MỤC

Khu vực phụ trách Họ và tên Điện thoại Email 
74165,74038
74149,74173
74003, 74175
74182,74183
74021,74191
Nguyễn Thị Hồng Hà 0908675411 nguyenthihongha54@gmail.com
74002,74005
74131,74133
74134,74135
74138,74140
74142,74145
 Lê Thuỵ Phương Nga  0979341331  lethuyphuongnga81@yahoo.com.vn
74001,74150
74168,74007
74028,74004
74190,74188
74193
 Nguyễn Thị Ngọc Phượng  0919468010  ngocphuongbhxh@yahoo.com.vn
74001,74163,
74174, 74024
74152, 74172
74194
 Nguyễn Thị Duyên  0907503444  duyen_ngta@yahoo.com
74001,74008
74176,74169
74050,74181
74187,74066
 Hồ Thị Hoàng Oanh  0987087015  hohoangoanh18@yahoo.com
74039,74167
74115,74147
74186,74102
74189,74178
 Nguyễn Như Hiển  0987561565  nhuhien85@gmail.com

74148,74185

74192,74026

 Hà Mỹ Hằng  0987462299  dsmyhang1508@gmail.com

74002,74161

74080

 Nguyễn Thị Kim Chi  01238856511  88.kimchinguyen@gmail.com

 

  

 


Công văn 4028/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 15 tháng 9 năm 2016 (15/9/2016)
Thông báo số 76/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (8/9/2016)
Thông báo số 69/TB-BHXH (22/8/2016)
Công văn 2825 của BHXH tỉnh Bình Dương (28/6/2016)
Lịch công tác tuần từ ngày 09/5 - 13/5/2016 (5/5/2016)
Thông báo số 12/TB-BHXH ngày 13/4/2016 của BHXH tỉnh Bình Dương (12/4/2016)
Thông báo số 10/TB-BHXH ngày 6/4/2016 của BHXH tỉnh Bình Dương (5/4/2016)
Công văn 1244/BHXH -CST của BHXH tỉnh Bình Dương (23/3/2016)
Công văn 876/BHXH-TNTKQTTHC của BHXH Bình Dương (29/2/2016)
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Giao dịch điện tử (17/11/2015)