Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày  03/01/2012  như sau:
 
 1 Đô la Mỹ =
20.828,00 Việt Nam Đồng
 Bằng chữ
Hai mươi nghìn tám trăm hai mươi tám Việt Nam Đồng
Số văn bản
519/TB-NHNN
Ngày ban hành
30/12/2011