LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26/5 – 01/6/2018)
Phấn đấu giảm thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ
Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH
Cải cách hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp: Nhiều kết quả đột phá
Tăng cường công tác truyền thông trong lĩnh vực việc làm và BH thất nghiệp
Thủ tướng giải đáp, tháo gỡ nhiều vướng mắc của công nhân về an sinh xã hội
Bình Dương sơ kết 5 năm Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (19/5 – 25/5/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (12/5 – 18/5/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 5/5 – 11/5/2018)
Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 – 17/3/2017.

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 Từ ngày 13/3 – 17/3/2017
THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
11/3

 
-Tiếp nhận hồ sơ: (Hường, Mai, Tiếp, Hiền)  P.TN&TKQTTHC 
 -Bảo lưu quá trình tham gia BHXH  P.Cấp sổ - thẻ
Thứ hai
13/3
 

 
 
 
 
 
 -7h45’:Họp giao ban  Lãnh đạo
  -7h30’:Kiểm tra Cty Đại Lê Nguyễn, Cty SXTM  Phương Quang –TU  (xe đ/c Thành)
  P.Kiểm tra 
  -8h30’:Họp Trưởng phòng Nghiệp vụ   Lãnh đạo, TP NV 
  -14h00’: Họp Đảng ủy    Lãnh đạo, Đảng ủy
  -Thẩm định CP KCB quý 3/2016 tại BVĐK tỉnh Bình Dương    P.GĐBHYT 
 -Tham dự lớp Bồi dưỡng NV Thanh tra viên tại Hà Nội từ ngày 14/3 đến ngày 5/4  Đ/c Đức
Thứ ba
14/3

 
 
 
 -7h30’:Đại Hội Đoàn cở sở BHXH tỉnh Bình Dương  Đ/c Lý dự, Đoàn TN
  -7h30’:Kiểm tra Cty MTV Bạn Màu Quốc Tế - Tân Uyên (xe đ/c Thành)
  P.Kiểm tra   
  -14h00’:Làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội tại Sở LĐTB và XH tỉnh Bình Dương (xe đ/c Thanh)
  Đ/c Định, Thúy, H.Linh, Long
 
 -Thẩm định CP KCB quý 4/2016 tại TTYT Thuận An (xe đ/c Hùng)  P.GĐBHYT
Thứ tư
15/3

 
 
 
 
 
 
 
 -7h30’:Họp 2 trang sổ   Tổ thẩm định
  -7h30’:Kiểm tra Cty SX và TM Hà An, Cty Lê Hoàng Minh – TU (xe đ/c Thanh)
  P.Kiểm tra
  -7h30’:Nhận sổ BL sau 12 tháng tại BHXH Bến Cát (kết hợp xe đ/c Thanh)
  P.TN&TKQTTHC 
  -8h00’: Làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội (theo chương trình của Đoàn). (xe đ/c Sơn)
  Đ/c Lý, Thúy, H.Linh, Long
  -8h00’:Đi sân bay ( xe đ/c Hùng)
  Đoàn Công tác TT
  -11h00’: Dự lễ triển khai “Thành phố thông minh” tại KS Becamex (xe đ/c Sơn)
  Đ/c Lý 
  -Tiếp 3 đơn vị nợ đọng tại Phòng tiếp dân – BHXH tỉnh BD      P.KT&TN 
 -Thẩm định CP KCB quý 4/2016 tại TTYT Thuận An (xe đ/c Thành)  P.GĐBHYT
Thứ năm
16/3

 
 
 
 
 -6h00’:Dự HN tuyên truyền về chế độ, chính sách thực hiện BHXH tự nguyện do Bộ LĐTBXH tổ chức tại TPHCM (xe đ/c Sơn)   Đ/c Lý, T.Linh, K.Anh, Hương, Hoàng 
  -7h30’:Kiểm tra Cty Sung Gwang Vina – Tân Uyên (xe đ/c Thanh)
  P.Kiểm tra 
  -8h00’:Họp Hội đồng xét duyệt thường kỳ tại HĐ giám định y khoa tỉnh BD    Đ/c Long 
  -Tiếp 3 đơn vị chưa tham gia BHXH tại phòng tiếp dân – BHXH tỉnh BD    P.KT&TN 
  -Thẩm định CP KCB quý 4/2016 tại BV Quân Y 4- Quân Đoàn 4 (xe đ/c Hùng)   P.GĐBHYT 
Thứ sáu
17/3

 
 
 
 -7h30’:Dự lễ khai giảng lớp TC lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh (xe đ/c Sơn)   Đ/c Lý,đ/c theo DS
  -7h30’:Kiểm tra tại CN Cty Việt Danh, Cty Gỗ trang trí Đại Thiên – Tân Uyên (xe đ/c Hùng)
   P.Kiểm tra 
  -Tiếp 3 đơn vị chưa tham gia BHXH tại phòng tiếp dân – BHXH tỉnh BD    P.KT&TN 
 -Thẩm định CP KCB quý 4/2016 tại BV Quân Y 4 – Quân Đoàn 4, Thẩm định BV Columbia (xe đ/c Thành)  P.GĐBHYT

Ghi chú: Các phòng NV mỗi ngày mở máy lạnh điều hòa theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày 26/9/2016 về việc sử dụng tiết kiệm điện nước. 
Trực cơ quan trong tuần từ ngày 13/3-17/03 (xe đ/c Sơn) & ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 11/3-12/3 (xe đ/c Thành) 
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực đêm: ngày 10/3 (Triển – Thu), 11/3 (Bình – Sổ), 12/3 (Phúc – Thu), 13/3 (Luân – Thu), 14/3 ( Huân – Sổ), 15/3 (Giàu – CĐ), 16/3 (Trung – KHTC), 17/3 (Quang – Sổ)

TL.GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

TRẦN MINH HẬU

 

                                                                                                                              
                                 

 


Lịch công tác tuần từ ngày 29/5 –02/6/2017 (27/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 22/5 –26/5/2017 (19/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 15/5 –19/5/2017 (12/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 8/5 –12/5/2017 (5/5/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 –05/5/2017 (29/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 –21 /4/2017 (14/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 10/4 –14 /4/2017 (7/4/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 3/4 – 7/4/2017 (31/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 – 31/3/2017 (25/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 18/3 -24/03/2017 (17/3/2017)