PDA

View Full Version : Thanh toan bao hiem y te


buichanhtruc@bdif.vn
11-30-2009, 11:24 AM
Tôi tên Bùi Chánh Trực, hiện công tác tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương. Điện thoại : 091.969.8899. Tôi nhờ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương xem xét tư vấn, trả lời giúp tôi một số nội dung cụ thể như sau:

Vợ tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Nhị, hiện đang công tác tại Công ty CP Dược Becemex.
Vừa qua vợ tôi sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ (do sanh cấp cứu nên không đúng tuyến vẫn thanh toán bảo hiển y tế), do Thẻ BHYT của vợ tôi bị sai tên (Thẻ BHYT tên NHI nhưng vợ tôi tên NHỊ ) nên khi làm hồ sơ, thủ tục xuất viện thì vợ tôi không được trừ tiền BHYT và Bệnh viện Từ Dũ có trả lời là về Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ được thanh toán BHYT theo mức khung (về trợ cấp sinh sản).

Vậy trường hợp của vợ tôi được thanh toán BHYT tại BHXH Bình Dương theo quy định là được bao nhiêu tiền ? thủ tục như thế nào để tôi báo với người làm bảo hiểm ở Công ty Dược Becamex (nơi vợ tôi công tác) đến liên hệ với BHXH Bình Dương làm thủ tục.
Cho tôi biết tên và số điện thoại người phụ trách về BHYT khối Doanh nghiệp (Công ty Dược Becamex để tôi thuận tiện liên hệ sau nay.
Tôi cũng biết thủ tục này là do người của Công ty Bexcamex làm chứ không phải tôi.
Tôi đề nghị BHXH Bình Dương xem xét trả lời để vợ tôi an tâm trong thời gian nghỉ hậu sản.
Xin chân thành cám ơn BHXH Bình Dương.
Trân trọng kính chào

Thủ Dầu Một, ngày 30/11/2009
Người hỏi

Bùi Chánh Trực

bangchu2009
12-01-2009, 10:05 AM
Tôi tên Bùi Chánh Trực, hiện công tác tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương. Điện thoại : 091.969.8899. Tôi nhờ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương xem xét tư vấn, trả lời giúp tôi một số nội dung cụ thể như sau:

Vợ tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Nhị, hiện đang công tác tại Công ty CP Dược Becemex.
Vừa qua vợ tôi sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ (do sanh cấp cứu nên không đúng tuyến vẫn thanh toán bảo hiển y tế), do Thẻ BHYT của vợ tôi bị sai tên (Thẻ BHYT tên NHI nhưng vợ tôi tên NHỊ ) nên khi làm hồ sơ, thủ tục xuất viện thì vợ tôi không được trừ tiền BHYT và Bệnh viện Từ Dũ có trả lời là về Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ được thanh toán BHYT theo mức khung (về trợ cấp sinh sản).

Vậy trường hợp của vợ tôi được thanh toán BHYT tại BHXH Bình Dương theo quy định là được bao nhiêu tiền ? thủ tục như thế nào để tôi báo với người làm bảo hiểm ở Công ty Dược Becamex (nơi vợ tôi công tác) đến liên hệ với BHXH Bình Dương làm thủ tục.
Cho tôi biết tên và số điện thoại người phụ trách về BHYT khối Doanh nghiệp (Công ty Dược Becamex để tôi thuận tiện liên hệ sau nay.
Tôi cũng biết thủ tục này là do người của Công ty Bexcamex làm chứ không phải tôi.
Tôi đề nghị BHXH Bình Dương xem xét trả lời để vợ tôi an tâm trong thời gian nghỉ hậu sản.
Xin chân thành cám ơn BHXH Bình Dương.
Trân trọng kính chào

Thủ Dầu Một, ngày 30/11/2009
Người hỏi

Bùi Chánh Trực
Chào anh Trực. Việc đầu tiên là nên báo với nhân sự bên cty của Chị đang công tác tiến hành chỉnh sửa lại thẻ BHYTcho khớp với chứng từ. Sau đó, tập hợp những chứng từ thai sản lúc nằm viện rồi nộp lên phòng Tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục thanh toán. Căn cứ vào hồ sơ chứng từ của chị nhà, mới biết được mức được hưởng của chị. Lưu ý mỗi chứng từ phải có đóng dấu của bệnh viện.

butchithan
12-01-2009, 11:12 AM
trường hợp của anh thật khổ, nếu thanh toán được ngay tại bệnh viện thì đỡ tiền. Còn về thanh toán theo khung nhà nước thì ít lắm.
anh báo phòng nhân sự của cty để làm 2 việc: Điều chỉnh lại thẻ BHYT và gửi toàn bộ hồ sơ thanh toán của bệnh viện đến phòng tiếp nhận BHXH tỉnh.
Chào huhuu

tubhxh
01-12-2010, 01:48 PM
Tôi tên Bùi Chánh Trực, hiện công tác tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương. Điện thoại : 091.969.8899. Tôi nhờ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương xem xét tư vấn, trả lời giúp tôi một số nội dung cụ thể như sau:

Vợ tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Nhị, hiện đang công tác tại Công ty CP Dược Becemex.
Vừa qua vợ tôi sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ (do sanh cấp cứu nên không đúng tuyến vẫn thanh toán bảo hiển y tế), do Thẻ BHYT của vợ tôi bị sai tên (Thẻ BHYT tên NHI nhưng vợ tôi tên NHỊ ) nên khi làm hồ sơ, thủ tục xuất viện thì vợ tôi không được trừ tiền BHYT và Bệnh viện Từ Dũ có trả lời là về Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ được thanh toán BHYT theo mức khung (về trợ cấp sinh sản).

Vậy trường hợp của vợ tôi được thanh toán BHYT tại BHXH Bình Dương theo quy định là được bao nhiêu tiền ? thủ tục như thế nào để tôi báo với người làm bảo hiểm ở Công ty Dược Becamex (nơi vợ tôi công tác) đến liên hệ với BHXH Bình Dương làm thủ tục.
Cho tôi biết tên và số điện thoại người phụ trách về BHYT khối Doanh nghiệp (Công ty Dược Becamex để tôi thuận tiện liên hệ sau nay.
Tôi cũng biết thủ tục này là do người của Công ty Bexcamex làm chứ không phải tôi.
Tôi đề nghị BHXH Bình Dương xem xét trả lời để vợ tôi an tâm trong thời gian nghỉ hậu sản.
Xin chân thành cám ơn BHXH Bình Dương.
Trân trọng kính chào

Thủ Dầu Một, ngày 30/11/2009
Người hỏi

Bùi Chánh Trực
Mời bạn đến nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận BHXH tỉnh Bình Dương (điện thoại 3897707) hồ sơ gồm có tất cả những biên lai thu viện phí của BV Từ Dũ ( Giấy ra viện, biên lai thu viện phí, thẻ BHYT...)