PDA

View Full Version : che do huu duoc huong thi nghi viec theo nghi dinh 132/2007


sea_1981@yahoo.com.vn
12-07-2009, 03:05 PM
Hien nay toi da co quyet dinh nghi huu theo nghi dinh 132/2007 Chinh sach tinh gian bien che.
Toi 53tuoi, tham gia dong bao hiem duoc 22 nam 6 thang, cong tac trong nganh Mam Non
Xin hoi, toi co duoc tra du va dung theo cac che do duoc ghi trong Chuong 2 dieu 5 Chinh sach tinh gian bien che kg?
Vi sao toi duoc nghi theo nghi dinh 132 ma ty le luong huu chi duoc tinh co 67.5% ma kg theo nghi dinh ?
Neu toi duoc giai quyet theo dung, du cac che do cua nghi dinh 132 thi thoi gian, trinh tu giai quyet nhu the nao?
Mong duoc hoi am som. Xin chan thanh cam on

tubhxh
01-12-2010, 01:49 PM
Hien nay toi da co quyet dinh nghi huu theo nghi dinh 132/2007 Chinh sach tinh gian bien che.
Toi 53tuoi, tham gia dong bao hiem duoc 22 nam 6 thang, cong tac trong nganh Mam Non
Xin hoi, toi co duoc tra du va dung theo cac che do duoc ghi trong Chuong 2 dieu 5 Chinh sach tinh gian bien che kg?
Vi sao toi duoc nghi theo nghi dinh 132 ma ty le luong huu chi duoc tinh co 67.5% ma kg theo nghi dinh ?
Neu toi duoc giai quyet theo dung, du cac che do cua nghi dinh 132 thi thoi gian, trinh tu giai quyet nhu the nao?
Mong duoc hoi am som. Xin chan thanh cam on
Nếu đúng như bà trình bày thì bà không bị trừ phần trăm nào khi bà nghỉ hưu , để biết chính xác hơn bà liên hệ điện thoại 3898906.