PDA

View Full Version : chốt sổ BHXH


sumidabhxh
06-27-2012, 12:53 PM
Kính gửi BHXH tỉnh Bình Dương
Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nước ngoài đóng BHXH cho khoảng 1000 công nhân viên và từ trước đến thời điểm hiện tại chúng tôi không nợ cơ quan BHXH phụ trách công ty tôi quá một tháng.
Trong tháng 6/2012 chúng tôi đã đóng BHTN, BHYT tháng 5/2012.
Tính đến 18/6/2012 chúng tôi còn nợ cơ quan BHXH số tiền bao gồm BHXH tháng 5 và tháng 6.
Ngày 20/6/2012 chúng tôi chôt sổ cho công nhân viên để làm BH thất nghiệp thì cơ quan BHXH không đồng ý chốt sổ cho chúng tôi vì lý do là nợ tiền BHXH tháng 5 và 6.
vậy chúng tôi thắc mắc có phải là cơ quan BHXH phụ trách đang làm khó chúng tôi trong việc chốt sổ giải quyết chế độ hay không? và căn cứ điều luật nào trong luật BHXH quy định là không nộp tiền BHXH thì không đc chốt sổ BHXH
Kính mong quý cơ quan tư vấn cho chúng tôi vấn đề này

tubhxh
07-11-2012, 10:24 AM
Về nguyên tắc theo Luật BHXH và Luật BHYT khi chốt sổ thì phải đóng đúng và đủ mới chốt sổ; và cũng theo Luật BHXH thì trường hợp ngày 20/6/2012 chốt sổ thì phải đóng xong BHXH hết tháng 4 (không có lãi), đóng xong BHYT, BHTN tháng 5 và tháng 6/2012.