LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018)
Danh sách Chữ ký KCB
Công văn 1261/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018)
Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững
Liên tục đổi mới ứng dụng CNTT, triển khai hệ thống Cổng giao dịch của Ngành
Ngành BHXH vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/6 – 8/6/2018)
Tăng cường đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để phổ biến chính sách pháp luật về BHXH
BHXH Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Tập huấn cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (09/9 –15/9/2017)

 

THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
09/9

 
Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC (Đ/c B.Vân, Trinh, Thanh Thúy, Kim Anh)
  P.TN&TKQTTHC
Trực xe đưa đón đoàn BHXH VN (xe đ/c Thành)  
Chủ nhật
10/9
7h30’: Hội nghị tuyên truyền tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, TX. Thuận An
(xe đ/c Hùng)
Trực xe đưa đón đoàn BHXH VN (xe đ/c Thành)
 Đ/c Hương, HLan
 
Thứ hai
11/9 
-7h30’: Họp giao ban
  Lãnh đạo, Chánh VP 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  Vạn Phúc 1 (xe tự túc)
P.GĐBHYT
 -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty TNHH Leader One VN ( xe LĐLĐ)
 Đ/c Sang
  -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty TNHH Torex VN (xe SLĐ)
Đ/c Hiền
 -7h30’: Thanh tra Cty TNHH TMSX Nhật Hoàng; Cty CB gỗ Võ Gia - Tân Uyên
(xe đ/c Hùng)
 P.TT-Kiểm tra
 
-8h00’: Đưa đoàn công tác đi Sân bay (xe đ/c Điền)
Theo Danh sách
-14h00’: Đón đoàn công tác tại Sân bay (xe đ/c Điền) Theo Danh sách
Thứ ba
12/9 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  đa khoa tỉnh BD. (xe tự túc)
 
P.GĐBHYT
 
  -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty TNHH Yuwa- KCN VSip II (xe đ/c Thanh)

Đ/c Hiền
 
  -7h30’: Thanh tra Cty CP Nội thất KTD - Tân Uyên  (xe đ/c Hùng)

P.TT-Kiểm tra
 
  -8h00’: Khai thác Cty mới - Tân Uyên (xe đ/c Hùng)
Đ/c Kỳ Anh, Lập
 
-7h30’: Thẩm tra lý lịch Đảng – Huyện Phú Giáo (xe đ/c Thành) Đ/c Khương
   Thứ tư
13/9

 
 
 
 
 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  đa khoa tỉnh BD. (xe tự túc)
 
P.GĐBHYT 
  -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty Trữ Liệu- KCN VSip 1 (xe đ/c Thanh)
Đ/c Hiền
 
  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Vĩnh Xuân Thịnh; Cty Nghĩa Quốc Đạt - Dĩ An (xe đ/c Hùng)

P.TT-Kiểm tra 
  -8h00’: Làm việc tại Thi Hành Án - Dĩ An (xe đ/c Hùng)

Đ/c Kỳ Anh, Út
 
 -8h00’: HN Tập huấn, triển khai quy trình NV, Giao dịch ĐT & cấp mã số BHXH- BHXH các huyện, đơn vị, DN, trường học, ĐL thu (HT lầu 7 - BHXH tỉnh)
 
P.Thu
 
-13h00: Làm việc tại Cty CAN-THE VN, Rèn dập chính xác, Sinh Nam - T An
(xe đ/c Thành)
Đ/c Kỳ Anh, Út
Thứ năm
14/9 
- 7h30’: Họp 2 trang đầu Sổ- Phòng Giám Đốc
 
 Tồ thẩm định
 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  đa khoa tỉnh BD. (xe tự túc)

P. GĐBHYT.
 
  -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty TNHH Nagashima- KCN VSip 2 (xe đ/c LĐLĐ)

 Đ/c Hiền.
 
  -7h30’: Thanh tra Cty Đại Phong Vĩ; Cty TNHH TM Hải Thanh - Dĩ An (xe đ/c Điền)

  P.TT-Kiểm tra
 
  -8h00’: Họp hội đồng giám định y khoa tỉnh Bình Dương
 
Đ/c Long
 
  -8h00’: Tập huấn Luật BHXH và các quy định có liên quan (LĐLĐ cũ)
 
Đ/c Đức
 
 -8h00’: HN Tập huấn, triển khai quy trình NV, Giao dịch ĐT & cấp mã số BHXH
  Đơn vị, DN, trường học, ĐL thu (HT lầu 7 - BHXH tỉnh)
P. Thu
-19h00: Làm việc tại BCH Quân sự TP.TDM về ĐK quân nhân dự bị Đ/c Thắng BV
Thứ sáu
15/9 
 
 
 Tham dự lớp Trung cấp chính trị - Trường Chính trị
 
Theo Danh sách
 
-7h30’:Thẩm định CP KCB Quý II/2017 Bệnh Viện  đa khoa tỉnh BD. (xe tự túc)

P. GĐBHYT
 
   -7h30’: Thanh tra Liên Ngành Cty TNHH Cei Int’- KCN VSip 1 (xe đ/c LĐLĐ)

 Đ/c Sang.
 
   -7h30’: Kiểm tra Cty CP Acecook VN – Thuận An (xe đ/cThành)

 P.TT-Kiểm tra
 
  -167h00’: Dự khánh thành trụ sở mới BHXH Bàu Bàng (xe đ/c Sơn)  Ban giám đốc, TP, PTP nghiệp vụ

Ghi Chú: Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 16/9- 17/9 (xe đ/c Thành), Chủ nhật ngày 17/9 (xe đ/c Hùng)
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực bảo vệ : Tối T6 (Vinh, Đập), Tối T7 (Thắng, Vinh), Tối CN (Thắng, Đập),Tối T2 (Đập,Vinh)
GIÁM ĐỐC


LÊ MINH LÝ

 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (04/11 – 10/11/2017) (3/11/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (28/10 –3/11/2017) (27/10/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (21/10 –27/10/2017) (20/10/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (14/10 –20/10/2017) (13/10/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (7/10 –13/10/2017) (6/10/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/9 –6/10/2017) (29/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/9 –29/9/2017) (22/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/9 –22/9/2017) (15/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/9 –08/9/2017) (1/9/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26/8 –01/9/2017) (25/8/2017)