Phóng sự Truyền hình Nhân đạo VTV1 Ngày 04 09 2017 (3/10/2017)
Một số hình ảnh về hội nghị điển hình tiên tiến lần III (27/6/2010)
Vui lòng đợi 20 giây để website load ảnh
Một số hình ảnh hoạt động của BHXH tỉnh Bình Dương từ năm 1995 - 2010 (2/3/2010)
Một số hình ảnh hoạt động của BHXH tỉnh Bình Dương từ năm 1995 -2010 và một số ảnh của các Doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT.