LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 7/7 – 13/7/2018)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 7/7 – 13/7/2018)
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
    7/7
- Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC (Vân, Trinh, Mai, Nghĩa, K.Linh )
- Đóng dấu tờ rời năm 2018.
- Cấp sổ, in tờ rời hàng năm
- Tham dự hội thi ‘ Tìm hiểu Pháp Luật năm 2018 ’.
Chủ Nhật
8/7
 -Đón Đoàn thanh tra BHXH VN (xe đ/c A.Thành ,Thanh )
Thứ hai
9/7
-7h30’: Họp giao ban
-7h00’ : Hiến máu tình nguyện – Hội trường Hải Quan tỉnh BD.
-7h30’ : Thanh tra Trường MN Sao Bắc Đẩu – Tân Uyên + Cty TNHH May Kim Long - TP.TDM (xe đ/c Hùng )
-7h30’ : Thanh tra Cty MTV TMDV Tech – Thuận An (xe đ/c A.Thành)
 Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2018 tại BV PHCN tỉnh.
-7h30’: Thanh tra Cty Puku VN + Cty Khải Nguyên – Thuận An (xe đ/c Thanh, Điền)
Thứ ba
10/7
-7h30’ : HN triển khai QĐ 711-QĐ/TU –Hội trường UBND TP.TDM
-7h30’ : Thanh tra Cty CP Trương Hoàng Long - Bến Cát + Cty TNHH Mô tô An Thành – TP.TDM  (xe đ/c A.Thành )
-Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2018 tại TTYT H. Phú Giáo (xe đ/c Hùng)
- 7h30’ : Thanh tra Cty Trần Đức I + Cty Quốc tế Nam Việt – Thuận An
(xe đ/c Thanh, Điền)
-7h30’ : Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng đối tượng III/2018 từ ngày 10/7-12/7/2018  – Trường chính trị tỉnh
-8h00’ : Hội Nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai 6 tháng cuối năm 2018 – Phòng họp trực tuyến – BHXH tỉnh BD
 
   Thứ tư
     11/7
-7h30’ :Thanh tra Cty TNHH Rochdale Spears + Cty TNHH Young Min VN – Thuận An (xe đ/c Hùng)
 Xác minh tại Trường TC Nông Lâm BD
-Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2018 tại BVĐK tỉnh BD từ ngày 11/7 -13/7/2018
-7h30’: Thanh tra Cty Tanggroup – Bến Cát (xe đ/c Điền)
-7h30’: Thanh tra Cty Saki –TP.TDM (xe đ/c Thanh)
Thứ năm
12/7
 -7h30’ : Làm việc Cty TNHH KS Hoàng Yến – Phòng họp tầng III
 -13h00’ : Làm việc Cty TNHH Dịch vụ Y tế -Phòng họp tầng III 
 -7h30’: Thanh tra tại Trường TCKT Đông Nam   
-7h30’ : Thanh tra Cty Saiki – TP.TDM (xe đ/c Điền)
-7h30’ : Thanh tra Cty Axiis VN – TP.HCM (xe đ/c Thanh)
Thứ sáu
13/7
 -7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Khải Nguyên – Tân Đông Hiệp (xe đ/c A.Thành)
 -7h30’: Làm việc Cty TNHH Đại Đồng Tiến – Phòng họp tầng III
-8h00’ : Họp Đảng Ủy – Hội trường tầng III
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 9/7- 13/7 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 7/7-8/7 : (xe đ/c Thanh)
Trực bảo vệ : Tối T6( Đập, Vinh), Tối T7( Thắng, Đập), Tối CN( Thắng, Vinh). 
 
            GIÁM ĐỐC
 
 
                                                                                         
          LÊ MINH LÝ
       
        
 
 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 11/8 – 17/8/2018) (10/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 04/8 – 10/8/2018) (4/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 28/7 – 03/8/2018) (28/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 21/7 – 27/7/2018) (23/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 14/7 – 20/7/2018) (13/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/6 – 6/7/2018) (30/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/6 – 29/6/2018) (22/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018) (15/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018) (8/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/6 – 8/6/2018) (1/6/2018)