LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương gặp mặt và cung cấp thông tin Báo chí năm 2019.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tham gia BHXH là hình thức tiết kiệm mới, mang tính cộng đồng và rất văn minh
Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 11/8 – 17/8/2018)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 11/8 – 17/8/2018)
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
    11/8
- Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC ( Đạt, Vân, Nghĩa, Trinh, M Anh)
- Cấp sổ, lưu hồ sơ.
 -Đóng dấu tờ rời
Chủ nhật
12/8
Đón đoàn BHXH VN (xe đ/c A.Thành , Thanh)
Thứ hai
13/8
-7h30’: Họp Giao ban
 Thẩm định chi phí KCB Quý II/2018 PKĐK Sóng Thần
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH MTV Thanh Trúc Xanh  -Dĩ An (xe đ/c Hùng)
- Đón tiếp Đoàn BHXH VN Thẩm định Chi Phí KCB BHYT năm 2017 trên địa bàn tỉnh BD từ ngày 13/8-16/8/2018 (xe đ/c Thanh, A.Thành )
-Học lớp cao cấp chính trị tỉnh BD từ ngày 13/8-14/8/2018
-9h00’ : Kiểm tra Công tác HN trực tuyến triển khai các Quy định về thu BHXH, BHYT, BHTN- Hội trường tầng 7
Thứ ba
14/8
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH XDTM Hữu Thời – Dĩ An Kết hợp  Khai Thác tại Cty TNHH Nguyên Thịnh Phát + Cty TNHH Ecoknpwledger –Thuận An(xe đ/c Điền)
Thẩm định chi phí KCB Quý II/2018 PKĐK Hưởng Phúc
-7h30’ : Làm việc tại Cty Cao Su Dầu Tiếng (xe đ/c Hùng)
-8h30’ : Làm việc tại Sở LĐTB & XH tỉnh BD (xe đ/c Sơn)
 -8h30’ : HN trực tuyến triển khai các Quy định về thu BHXH, BHYT, BHTN- Hội trường tầng 7
   Thứ tư
     15/8
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH MTV Thuận Tâm – Thuận An (xe đ/c Điền )
Thẩm định chi phí KCB Quý II/2018 PKĐK Ngọc Hồng
-7h30’: Thanh tra LN Y tế tại BVĐK An Phú + PKĐK Tâm Đức
-7h30’: Làm việc tại Cty TNHH Kyung Bang VN- Bàu Bàng (xe đ/c Hùng)
 
Thứ năm
16/8
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Thép Thuận Việt – Thuận An (xe đ/c Hùng)
-7h30’: Làm việc tại Cty TNHH Phan Thanh
+ Cty TNHH Nhà Thép Trí Việt – H. Bắc Tân Uyên (xe đ/c Điền)
Thẩm định chi phí KCB Quý II/2018 PKĐK Sài Gòn Bàu Bàng
-7h30’: Tham Dự HN Khoa Học BV Quân Y 4 (xe đ/c Sơn )
-7h30’: HN tập huấn tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2018 –KS Gold Star
Thứ sáu
17/8
 -7h30’: Thanh tra Cty CP BVĐK Nhân Sinh – Thuận An  (xe đ/c Điền )
Thẩm định chi phí KCB Quý II/2018 tại BV Quân Y 4- Cục Hậu Cần Đoàn 4
(xe đ/c Thanh)
-8h00’ : Họp Đảng Ủy – Phòng họp tầng III
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 13/8- 17/8 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 11/8-12/8  : (xe đ/c A.Thành)
Trực bảo vệ : Tối T6( Đập, Vinh), Tối T7( Thắng, Đập), Tối CN( Thắng, Vinh). 
 
GIÁM ĐỐC
 
 
                                                                                         
          LÊ MINH LÝ
       
        
 
 
 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày15/9/2018 – 21/9/2018) (15/9/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 8/9 – 14/9/2018) (7/9/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 01/9 – 7/9/2018) (31/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 25/8 – 31/8/2018) (24/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 18/8 – 24/8/2018) (17/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 04/8 – 10/8/2018) (4/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 28/7 – 03/8/2018) (28/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 21/7 – 27/7/2018) (23/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 14/7 – 20/7/2018) (13/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 7/7 – 13/7/2018) (7/7/2018)