LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 18/8 – 24/8/2018)
Công văn 1592/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
Công văn 1583/BHXH-CST của BHXH tỉnh Bình Dương
Cải cách chính sách BHXH - Hướng tới BHXH toàn dân
Nâng cao chất lượng và hiệu quả của mạng lưới y tế cơ sở
Hướng dẫn 01/HD-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 04/8 – 10/8/2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 (ASSA 35) được tổ chức từ ngày 18 – 20/9/2018 tại Nha Trang
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 28/7 – 03/8/2018)
Công văn 1511/BHXH-GĐBHYT ngày 26 tháng 7 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 14/7 – 20/7/2018)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 14/7 – 20/7/2018)
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
    14/7
- Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC , Lưu trữ hồ sơ ( Ngoai, Hiếu, Lập, Nghĩa, M.Anh )
- Đóng dấu tờ rời năm 2018.
- Cấp sổ, in tờ rời hàng năm
- 8h00’ : Tập huần công tác tham gia đấu thầu thuốc năm 2018 – Hội trường tầng 7- BHXH tỉnh.
Thứ hai
16/7
-7h30’: Họp Giao ban
Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2018 tại BVĐK tỉnh BD từ ngày 16/7 -20/7/2018
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH Kotec –KCN Việt Hương (xe đ/c Hùng)
-Làm việc với cơ sở KCB (xe đ/c Sơn)
 
Thứ ba
17/7
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Gỗ Grand Art VN – KCN Mỹ Phước I (xe đ/c Thanh)
-7h30’ : Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về công khai minh bạch giải trình và tiếp cận thông tin – Hội trường B – Tỉnh ủy (xe đ/c Sơn)
-Làm việc với cơ sở KCB (xe đ/c Sơn)
 
   Thứ tư
     18/7
-7h30’ :Thanh tra Cty TNHH Tiger Team Industry- Thuận An (xe đ/c Điền )
-8h30’ : Làm việc tại Cty TNHH Hiệp Phát + Cty TNHH Diamond House – Bến cát (xe đ/c A.Thành)
-8h00’ : Công tác tại BHXH TP.TDM (xe đ/c Sơn)
-13h30’: Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh BD lần thứ III Khóa X – Hội trường B – TT tư vấn PL Công đoàn tỉnh BD (xe đ/c Sơn)
 
Thứ năm
19/7
 -8h30’ : Làm việc tại Cty TNHH MTV Vinawood BD + Cty TNHH Chế biến gỗ Chí Lâm – Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH MTV ViNa + Làm việc tại Trường Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp – TP.TDM  (xe đ/c Hùng)
-Làm việc với cơ sở KCB (xe đ/c Sơn)
 
Thứ sáu
20/7
 -7h30’ : Thanh tra Cty TNHH DoWon VN – Hòa Phú + Lảm việc tại Phòng khám đa khoa Phúc Tâm Phúc – Tân Uyên  (xe đ/c Thanh)
 -8h00’ : Họp Đảng Ủy- Hội trường tầng III- BHXH tỉnh.
 
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 16/7- 20/7 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 14/7-15/7 : (xe đ/c A.Thành)
Trực bảo vệ : Tối T6( Đập, Vinh), Tối T7( Thắng, Đập), Tối CN( Thắng, Vinh). 
 
           GIÁM ĐỐC
 
 
                                                                                         
          LÊ MINH LÝ
       
        
 
 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 18/8 – 24/8/2018) (17/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 11/8 – 17/8/2018) (10/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 04/8 – 10/8/2018) (4/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 28/7 – 03/8/2018) (28/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 21/7 – 27/7/2018) (23/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 7/7 – 13/7/2018) (7/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/6 – 6/7/2018) (30/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/6 – 29/6/2018) (22/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018) (15/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018) (8/6/2018)