LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/12/2018 – 21/12/2018)
Công văn 2809/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 11 tháng 12 năm 2018
Công văn 2804/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 11 tháng 12 năm 2018
Công văn 2792/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 07 tháng 12 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 8/12/2018 – 14/12/2018)
Công văn 2749 /BHXH-QLT của BHXH BHXH tỉnh Bình Dương
Công văn 2710/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 27 tháng 11 năm 2018
Công văn 2709/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 27 tháng 11 năm 2018
Công văn 2693/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 23 tháng 11 năm 2018
Công văn 2692/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 23 tháng 11 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (19/5 – 25/5/2018)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (19/5 – 25/5/2018)
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
    19/5
- Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC 
- Lưu hồ sơ .Đóng dấu tờ rời năm 2018. In tờ rời hằng năm từ ngày 19/5-20/5/2018
- Tuyên truyền tư vấn PL tại TX Thuận An
Thứ hai
21/5
-7h30’: Họp giao ban
-Tham gia đoàn Thanh tra LN tai các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh BD.
-Xác minh hồ sơ BV Columbia
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Atlas Cppco VN- KCN Sóng Thần II 
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Yamaken Apparel VN – KCN Đồng An 
-13h30’: Làm việc tại Chi cục thi hành án TX. Thuận An 
-14h00’: Họp với Đ/c Thứ trưởng- TGĐ BHXH VN – Hội trường tầng VII- BHXH tỉnh BD
Thứ ba
22/5
-7h30’ : Khai thác mới tại Cty TNHH Tsujikawa VN + Cty TNHHLogistics Nam Á – KCN Đồng An II 
Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2018 tại PKĐK An Sài Gòn + PKĐK Sài Gòn Vĩnh Phú 
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Gỗ Nam Mỹ- KCN Mỹ Phước III 
-7h30’ : Thanh tra Cty CP Thép Tuệ Minh- KCN Đất Cuốc 
-7h30’ : Tham dự HN TK phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc – Hội trường UBND TP.TDM
 -11h00’ : Dư HN tại Di tích Lịch sử Nhà tù Phú Lợi 
   Thứ tư
     23/5
-7h30’ : Dự HN sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại HT UBND TP TDM
-7h30’ : Thanh tra Cty Thực Phẩm Orion Vina- KCN Mỹ Phước II 
-7h30’ : Thanh tra CtyTNHH MTV Gỗ Đông Hòa- Dĩ An 
-7h30’: Làm việc tại CTy CP Nội thất KTD + CTy CP Hass – TXTân Uyên
 (xe đ/c A.Thành)
-Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2018 tại BVĐK Hoàn Hảo I 
Thứ năm
24/5
-7h30’ : Thanh tra Cty Colgate Palmolive- KCN Mỹ Phước III 
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Đất Mới- KCN Sóng Thần I 
7h30’: Làm việc tại Cty TNHH SXTM Hoàng Nhật Minh + Cty TNHH Diệp Hinh – TX Tân Uyên 
Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2018 tại PKĐK Tâm Đức + PKĐK Nam Anh
Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2018 tại BVĐK Hoàn Hảo II, IV 
-14h00’ : Họp LN v/v xử lý hồ sơ đi làm – Hội trường tầng III- BHXH tỉnh BD
 
 
Thứ sáu
25/5
Thẩm định chi phí KCB Quý 1/2018 tại PKĐK Trần Đức Minh + PKĐK Sài Gòn Bàu Bàng – tại P.GĐBHYT
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Swisstec Sourcing VN -KCN VN-SinII 
-7h30’ : Thanh tra Cty CP Gia Công Hoàn Thiện May Mặc BD - KCN Sóng Thần I (xe đ/c Điền)
-8h00’ :Tham dự HN giao dự toán KCB cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh BD- Phòng họp tầng VII- BHXH tỉnh
-14h00’ : Họp Đảng Ủy- Hội trường nhỏ tầng III- BHXh tỉnh
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 21/5- 25/5  (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 19/5- 20/5 : (xe đ/c Hùng)
Trực bảo vệ : Tối T6(Đập, Vinh), Tối T7(Thắng, Đập), Tối CN( Thắng, Vinh). 
              GIÁM ĐỐC
 
                                                                                         
            
            LÊ MINH LÝ
       
        
 
 
 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 21/7 – 27/7/2018) (23/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 14/7 – 20/7/2018) (13/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 7/7 – 13/7/2018) (7/7/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (30/6 – 6/7/2018) (30/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (23/6 – 29/6/2018) (22/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (16/6 – 22/6/2018) (15/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (9/6 – 15/6/2018) (8/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/6 – 8/6/2018) (1/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26/5 – 01/6/2018) (27/5/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (12/5 – 18/5/2018) (11/5/2018)