BHXH tỉnh Bình Dương: tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Công văn 1179/BHXH -CST của BHXH tỉnh Bình Dương
Công bố bản cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 – 31/3/2017
Công văn 1048/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
Công văn 1016/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
Lịch công tác tuần từ ngày 18/3 -24/03/2017
Đại hội Đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2019
Công văn 637/BHXH-TT của BHXH Việt Nam
Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 – 17/3/2017.
Lịch công tác tuần Từ ngày 07/1 – 13/01/2017

 
         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 Từ ngày 07/01 – 13/01/2017
THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
07/01
 -Tiếp nhận hồ sơ:(Hường, Linh, Mai, Thúy)
 
 P.TN&TKQTTHC
 
Chủ Nhật
08/01
 -10h00:Công tác Tân Uyên (Tập trung tại trụ sở CQ cũ)
 Theo DS đăng ký
Thứ hai
09/01

 
 -7h45’:Họp giao ban
Lãnh đạo
 
 -7h30’:Làm việc Cty Princemate VN – KCN Tân Uyên (xe đ/c Thành)

P.Kiểm tra
 
 -7h30’:Thanh tra LN tại Cty Yazaki Eds VN từ 09-13/01
 
P.Kiểm tra
 
 - Hỗ trợ phần mềm giám định tại TTYT Dĩ An (xe đ/c Hùng)

 P.GĐBHYT
 
 -Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2016 tại PKĐK An Phú (kết hợp xe đ/c Hùng)

 P.GĐBHYT, CNTT
 
-Đóng dấu tờ rời tăng cường từ 16h30-17h30 từ ngày 09-13/01/2017 Đ/c phân công
 
Thứ ba
10/01
  
 -7h30’:Xác minh quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Cty Yamaken Apparel – Thuận An (xe đ/c Thành)
 P.Kiểm tra 
 -8h00’:HN BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 13 tại LĐLĐ tỉnh (xe đ/c Sơn)
 Đ/c Định
-Thẩm định CP KCB tại TTYT Dầu Tiếng, CS Dầu Tiếng (xe đ/c Hùng) P.GĐBHYT
Thứ tư
11/01

 
 -8h00’: Họp 2 trang đầu sổ
 Tổ thẩm định 
 -7h30’:Làm việc tại Cục thuế lấy DS đơn vị đang kê khai thuế
 P.KT&TN 
 -14h00’:Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo năm 2016 tại BHXH tỉnh BD 
 LĐ, TP NV, GĐBHXH huyện, TX, TP, sở ngành
-Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2016 tại TTYT Phú Giáo ( xe đ/c Thành) P.GĐBHYT
Thứ năm
12/01

 
 -6h30’:Dự họp mặt CB hưu trí tại TPHCM (xe đ/c Hùng, Sơn)
Các đ/c nguyên LĐ, đ/c Lý, Đức
                    
 -7h30’:Họp Hội đồng xét duyệt thường kỳ tại TTGĐ Y khoa BD
 
Đ/c Long
 
 -7h30’:Nhận sổ BL sau 12 tháng tại BHXH Bến Cát ( xe đ/c Thành)

   P.TN&TKQTTHC
 
 -7h30’:Khảo sát đơn vị mới tại TX Tân Uyên
 
   P.KT&TN    
 
 -17h00’:Dự HN tổng kết  năm 2017 của Bưu điện tỉnh (xe đ/c Sơn)

Đ/c Lý
 
-Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2016 tại BV Phục hồi chức năng P.GĐBHYT 
Thứ sáu
13/01 
 -7h30’:Dự HN TK công tác chỉ đạo tuyến tại BVYH Cổ truyền (xe đ/c Thành)
   Đ/c Đức 
-7h30’:Khảo sát đơn vị mới tại TX Thuận An P.KT&TN
-Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2016 tại BV Phục hồi chức năng P.GĐBHYT
Ghi chú: Các phòng NV mỗi ngày mở máy lạnh điều hòa theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày 26/9/2016 về việc sử dụng tiết kiệm điện nước.
Trực cơ quan trong tuần từ ngày 09/01-13/01 (xe đ/c Sơn) & ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 14/01-15/01 (xe đ/c Hùng)   
Trực hàng tuần: Mỗi phòng phân công người trực từ 16h30-17h00’ theo DS gửi Văn Phòng.
Trực đêm: ngày 06/01 (Trường-TCCB(trụ sở cũ) &Lập–TN+Nhơn-Sổ), 07/01 (Phương-GĐ +Liêm-CNTT), 08/01 (Thảo –TN), 09/01 (Hiếu-VP), 10/01 (Tú–CNTT), 11/01 (Út –Thu nợ), 12/01 (Thắng –VP), 13/01 (Bách-Thu(trụ sở cũ) &Sang–K.tra+Nhân-Thu)
         TL.GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
     TRẦN MINH HẬU
                                                                                                                              

                                  


Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 – 31/3/2017 (25/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 18/3 -24/03/2017 (17/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 – 17/3/2017. (11/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 06/3 – 10/3/2017 (3/3/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 27/02 – 03/03/2017 (24/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 18/02 – 24/02/2017 (17/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 13/02 – 17/02/2017 (9/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 06/02 – 10/02/2017 (3/2/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 23/01 – 26/01/2017 (19/1/2017)
Lịch công tác tuần từ ngày 16/01 – 20/01/2017 (15/1/2017)