Công văn 1592/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
Công văn 1583/BHXH-CST của BHXH tỉnh Bình Dương
Cải cách chính sách BHXH - Hướng tới BHXH toàn dân
Nâng cao chất lượng và hiệu quả của mạng lưới y tế cơ sở
Hướng dẫn 01/HD-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 04/8 – 10/8/2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 (ASSA 35) được tổ chức từ ngày 18 – 20/9/2018 tại Nha Trang
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 28/7 – 03/8/2018)
Công văn 1511/BHXH-GĐBHYT ngày 26 tháng 7 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 21/7 – 27/7/2018)
Lịch công tác tuần từ ngày 09/5 - 13/5/2016

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
   Từ ngày 09/5 - 13/5/2016
THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
   07/5

 
-Tiếp nhận hồ sơ: (Dạ, Tâm, Nghĩa, Hòa, Loan, Lý, K.Anh)
P.TNTKQTTHC
-8h00’:Ôn tập thi nâng ngạch tại phòng Giám đốc Đ/c H.Lan & đ/c có tên trong DS
-13h00’: Tập huấn luật BHXH tại BHXH huyện Phú Giáo (xe đ/c Sơn) Đ/c Long, Liên
-13h15’:Làm việc với BHXH Việt Nam (xe đ/c Hùng)  Lđạo, Hoa (KHTC), Hậu (VP), P.TCCB
Chủ nhật
08/5
-7h00’:Công tác Tiền Giang
-15h45’:Công tác Tân Uyên (xe đ/c Sơn)
 
Đ/c Lý
Thứ hai
09/5 
 -7h30’:Kiểm tra Cty Sung A Vina – Sóng Thần 3(xe đ/c Thành) + Trường mầm non Quốc Tế Bam Bi – Thủ Dầu Một 
P.Kiểm tra 
-Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2015 tại BVĐK tỉnh Bình Dương P.GĐBHYT
 -18h15’:Tuyên truyền trực tiếp pháp luật về BHYT tại Tân Uyên (theo CV số 1931/BHXH –VP từ ngày 09/5-13/5/2016) (xe đ/c Hùng) Đ/c Lý, H.Lan
 
 
 
 
Thứ ba
10/5
 

 
 -7h00’:HN trực tuyến quân dân y toàn quốc lần thứ 5 tại UBND tỉnh (xe đ/c Thành)
 Đ/c Đức 
-7h30’:Dự học lớp bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên tại Trường Chính trị tỉnh Đ/c có tên trong QĐ
-7h30’:Kiểm tra Cty Kiều Đăng – Tân Đông Hiệp (xe đ/c Hùng) P.Kiểm tra
-7h30’:Thanh tra LN Y Tế tại BVĐK TN Vạn Phúc 2 + PKĐK Bình An P.Kiểm tra +P.GĐBHYT
-Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2015 tại BVĐK tỉnh Bình Dương P.GĐBHYT
-18h15’:Tuyên truyền trực tiếp pháp luật về BHYT tại Tân Uyên (theo CV số 1931/BHXH –VP từ ngày 09/5-13/5/2016) (xe đ/c Hùng) Đ/c Lý, H.Lan
Thứ tư
11/5

 
 -7h30’:Họp 2 trang đầu sổ 
Tổ thẩm định
-7h30’:Kiểm tra Cty Quốc Tế Sài Gòn – Tân Đông Hiệp (xe đ/c Hùng) P.Kiểm tra
 -7h30’:Thanh tra LN Y Tế tại BVĐK Hoàn Hảo 2 & PKĐK Hoàn Hảo 4 P.Kiểm tra +P.GĐBHYT
-7h30’:Nhận sổ BL sau 12 tháng tại BHXH Bến Cát (xe đ/c Thành) P.TNTKQTTHC
 -Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2015 tại BVĐK tỉnh Bình Dương P.GĐBHYT
-18h15’:Tuyên truyền trực tiếp pháp luật về BHYT tại Tân Uyên (theo CV số 1931/BHXH –VP từ ngày 09/5-13/5/2016)(xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, H.Lan
Thứ năm
12/5

 
 
 
 
 
 
-Họp giám định y khoa 
Đ/c Định
-7h30’:Tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc Hội tại Tân Uyên (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý
-7h30’:Làm việc với TTYT TX Thuận An (xe đ/c Thành) P.GĐBHYT
-7h30’:Kiểm tra Cty Chế tạo máy Dĩ An + Cty Sunduck Vina – Sóng Thần 1 (xe đ/c Hùng) P.Kiểm tra
-14h00’:Công tác Dĩ An (xe đ/c Hùng) Đ/c Phong, Tùng
-Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2015 tại BVĐK tỉnh Bình Dương
P.GĐBHYT
-18h15’:Tuyên truyền trực tiếp pháp luật về BHYT tại Tân Uyên (theo CV số 1931/BHXH –VP từ ngày 09/5-13/5/2016)(xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, H.Lan
Thứ sáu
13/5

 
 
 
 
 
-7h30’:Làm việc với Đoàn Bộ LĐTBXH 
 
LĐ, P.Thu, CĐBHXH, Thu hồi nợ, Kiểm tra
-7h30’:Tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc Hội tại Tân Uyên (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý
- 7h30’:Làm việc với BV YH Cổ truyền tỉnh BD P.GĐBHYT
-7h30’:Kiểm tra Cty Chế tạo cơ khí Hoàng Lâm + Cty MTV gỗ An Việt – Tân Đông Hiệp B (xe đ/c Thành) P.Kiểm tra
-Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2015 tại BVĐK tỉnh Bình Dương P.GĐBHYT
-18h15’:Tuyên truyền trực tiếp pháp luật về BHYT tại Tân Uyên (theo CV số 1931/BHXH –VP từ ngày 09/5-13/5/2016) (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, H.Lan
Ghi chú: Các phòng NV mỗi ngày mở máy lạnh điều hòa theo quy định ban hành 04/4/2007 mỗi tuần 01 buổi và công văn ngày 23/6/2008 về tiết giảm số giờ trong ngày.              
Trực cơ quan ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 07/5-08/5 (xe đ/c Sơn)                        
Trực đêm: ngày 06/5 (Triển –Thu +Bình-Sổ), 07/5 (Phúc +Luân-Thu), 08/5(Trung –KHTC), 09/5 (Thạch-Sổ), 10/5 (Giàu-CĐ), 11/5 (Phương–GĐ), 12/5(Quang–Sổ), 13/5 (Trường –TCCB +Huân-Sổ).                    
                                      GIÁM ĐỐC                                                                                                 
                  
 
 
 
                                 Bùi Hữu Phong

 


Thông báo số 76/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (8/9/2016)
Thông báo số 69/TB-BHXH (22/8/2016)
Công văn 2825 của BHXH tỉnh Bình Dương (28/6/2016)
Hệ Thống Thông tin GĐBHYT (16/6/2016)
Thông báo số 12/TB-BHXH ngày 13/4/2016 của BHXH tỉnh Bình Dương (12/4/2016)
Thông báo số 10/TB-BHXH ngày 6/4/2016 của BHXH tỉnh Bình Dương (5/4/2016)
Công văn 1244/BHXH -CST của BHXH tỉnh Bình Dương (23/3/2016)
Công văn 876/BHXH-TNTKQTTHC của BHXH Bình Dương (29/2/2016)
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Giao dịch điện tử (17/11/2015)
Công văn 4576/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương (15/10/2015)