LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
Công văn 62/BHXH-QLT của BHXH Bình Dương
Thông báo số 07/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 8/1/2019
Công văn 46/BHXH - QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
Công văn 45/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
“BHXH, BHYT là một phần trong cuộc sống của công nhân, lao động”
Lịch công tác tuần từ ngày 09/5 - 13/5/2016

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
   Từ ngày 09/5 - 13/5/2016
THỨ, NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
Thứ bảy
   07/5

 
-Tiếp nhận hồ sơ: (Dạ, Tâm, Nghĩa, Hòa, Loan, Lý, K.Anh)
P.TNTKQTTHC
-8h00’:Ôn tập thi nâng ngạch tại phòng Giám đốc Đ/c H.Lan & đ/c có tên trong DS
-13h00’: Tập huấn luật BHXH tại BHXH huyện Phú Giáo (xe đ/c Sơn) Đ/c Long, Liên
-13h15’:Làm việc với BHXH Việt Nam (xe đ/c Hùng)  Lđạo, Hoa (KHTC), Hậu (VP), P.TCCB
Chủ nhật
08/5
-7h00’:Công tác Tiền Giang
-15h45’:Công tác Tân Uyên (xe đ/c Sơn)
 
Đ/c Lý
Thứ hai
09/5 
 -7h30’:Kiểm tra Cty Sung A Vina – Sóng Thần 3(xe đ/c Thành) + Trường mầm non Quốc Tế Bam Bi – Thủ Dầu Một 
P.Kiểm tra 
-Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2015 tại BVĐK tỉnh Bình Dương P.GĐBHYT
 -18h15’:Tuyên truyền trực tiếp pháp luật về BHYT tại Tân Uyên (theo CV số 1931/BHXH –VP từ ngày 09/5-13/5/2016) (xe đ/c Hùng) Đ/c Lý, H.Lan
 
 
 
 
Thứ ba
10/5
 

 
 -7h00’:HN trực tuyến quân dân y toàn quốc lần thứ 5 tại UBND tỉnh (xe đ/c Thành)
 Đ/c Đức 
-7h30’:Dự học lớp bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên tại Trường Chính trị tỉnh Đ/c có tên trong QĐ
-7h30’:Kiểm tra Cty Kiều Đăng – Tân Đông Hiệp (xe đ/c Hùng) P.Kiểm tra
-7h30’:Thanh tra LN Y Tế tại BVĐK TN Vạn Phúc 2 + PKĐK Bình An P.Kiểm tra +P.GĐBHYT
-Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2015 tại BVĐK tỉnh Bình Dương P.GĐBHYT
-18h15’:Tuyên truyền trực tiếp pháp luật về BHYT tại Tân Uyên (theo CV số 1931/BHXH –VP từ ngày 09/5-13/5/2016) (xe đ/c Hùng) Đ/c Lý, H.Lan
Thứ tư
11/5

 
 -7h30’:Họp 2 trang đầu sổ 
Tổ thẩm định
-7h30’:Kiểm tra Cty Quốc Tế Sài Gòn – Tân Đông Hiệp (xe đ/c Hùng) P.Kiểm tra
 -7h30’:Thanh tra LN Y Tế tại BVĐK Hoàn Hảo 2 & PKĐK Hoàn Hảo 4 P.Kiểm tra +P.GĐBHYT
-7h30’:Nhận sổ BL sau 12 tháng tại BHXH Bến Cát (xe đ/c Thành) P.TNTKQTTHC
 -Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2015 tại BVĐK tỉnh Bình Dương P.GĐBHYT
-18h15’:Tuyên truyền trực tiếp pháp luật về BHYT tại Tân Uyên (theo CV số 1931/BHXH –VP từ ngày 09/5-13/5/2016)(xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, H.Lan
Thứ năm
12/5

 
 
 
 
 
 
-Họp giám định y khoa 
Đ/c Định
-7h30’:Tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc Hội tại Tân Uyên (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý
-7h30’:Làm việc với TTYT TX Thuận An (xe đ/c Thành) P.GĐBHYT
-7h30’:Kiểm tra Cty Chế tạo máy Dĩ An + Cty Sunduck Vina – Sóng Thần 1 (xe đ/c Hùng) P.Kiểm tra
-14h00’:Công tác Dĩ An (xe đ/c Hùng) Đ/c Phong, Tùng
-Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2015 tại BVĐK tỉnh Bình Dương
P.GĐBHYT
-18h15’:Tuyên truyền trực tiếp pháp luật về BHYT tại Tân Uyên (theo CV số 1931/BHXH –VP từ ngày 09/5-13/5/2016)(xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, H.Lan
Thứ sáu
13/5

 
 
 
 
 
-7h30’:Làm việc với Đoàn Bộ LĐTBXH 
 
LĐ, P.Thu, CĐBHXH, Thu hồi nợ, Kiểm tra
-7h30’:Tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc Hội tại Tân Uyên (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý
- 7h30’:Làm việc với BV YH Cổ truyền tỉnh BD P.GĐBHYT
-7h30’:Kiểm tra Cty Chế tạo cơ khí Hoàng Lâm + Cty MTV gỗ An Việt – Tân Đông Hiệp B (xe đ/c Thành) P.Kiểm tra
-Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2015 tại BVĐK tỉnh Bình Dương P.GĐBHYT
-18h15’:Tuyên truyền trực tiếp pháp luật về BHYT tại Tân Uyên (theo CV số 1931/BHXH –VP từ ngày 09/5-13/5/2016) (xe đ/c Sơn) Đ/c Lý, H.Lan
Ghi chú: Các phòng NV mỗi ngày mở máy lạnh điều hòa theo quy định ban hành 04/4/2007 mỗi tuần 01 buổi và công văn ngày 23/6/2008 về tiết giảm số giờ trong ngày.              
Trực cơ quan ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 07/5-08/5 (xe đ/c Sơn)                        
Trực đêm: ngày 06/5 (Triển –Thu +Bình-Sổ), 07/5 (Phúc +Luân-Thu), 08/5(Trung –KHTC), 09/5 (Thạch-Sổ), 10/5 (Giàu-CĐ), 11/5 (Phương–GĐ), 12/5(Quang–Sổ), 13/5 (Trường –TCCB +Huân-Sổ).                    
                                      GIÁM ĐỐC                                                                                                 
                  
 
 
 
                                 Bùi Hữu Phong

 


Công văn 4028/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 15 tháng 9 năm 2016 (15/9/2016)
Thông báo số 76/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương (8/9/2016)
Thông báo số 69/TB-BHXH (22/8/2016)
Công văn 2825 của BHXH tỉnh Bình Dương (28/6/2016)
Hệ Thống Thông tin GĐBHYT (16/6/2016)
Thông báo số 12/TB-BHXH ngày 13/4/2016 của BHXH tỉnh Bình Dương (12/4/2016)
Thông báo số 10/TB-BHXH ngày 6/4/2016 của BHXH tỉnh Bình Dương (5/4/2016)
Công văn 1244/BHXH -CST của BHXH tỉnh Bình Dương (23/3/2016)
Công văn 876/BHXH-TNTKQTTHC của BHXH Bình Dương (29/2/2016)
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Giao dịch điện tử (17/11/2015)