Vụ NLĐ mượn hồ sơ đi làm ở Bình Dương: Đã thống nhất cách giải quyết . Xem chi tiết