LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/03 – 30/03/2018)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (24/03 – 30/03/2018)
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
 24/03
-Tiếp nhận& Trả kết quả TTHC
-Bảo lưu, điều chỉnh,ghép sổ. Đóng dấu tờ rời năm 2018
-Rà soát Sổ BHXH
8h00’: Tham dự Đại hội Công đoàn các KCN BD lần thứ IV - Trung tâm VHLĐ tỉnh BD- TX Thuận An 
- Tuyên truyền tư vấn PL tại Phường Tân Định - Đoàn thanh niên
Thứ hai
26/03
-7h30’: Họp giao ban
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Gritti VN  + Cty TNHH Gỗ Đại Hữu – An Phú – Thuận An 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại TTYT TX Dĩ An 
-Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng II từ ngày 19/3-06/4/2018 – Trường quân sự Quân khu 7
-13h00’: Họp BCH CĐ KCN Vsip 
-17h30’: Tham dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh BD – Bảo tàng BD 
Thứ ba
27/03
- Nghe thời sự Quý 1/2018 – TTHN & Triển lãm tỉnh BD
-7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Thuận Thái – An Phú – Thuận An + Cty TNHH Insulpack VN – Tân Mỹ- Bắc Tân Uyên 
-8h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty TNHH MTV Phát Phúc Gia + Cty CPXDGT Thủy Lợi BD - TX Thuận An 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại PKĐK Thánh Tâm – P.GĐBHYTtỉnh.
 
   Thứ tư
28/03
-Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2018 theo Thông báo triệu tập - Hội trường tầng 7-BHXH Tỉnh
-8h00’: Dự HN trực tuyến sơ kết QĐ số :49/2015/QĐ- Ttg – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh BD 
Thứ năm
29/03
-7h30’: Tham Dự ĐH Công Đoàn KCN Vsip  
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BV tỉnh BD
 -8h00’: Đôn đốc thu nợ tại Cty TNHH SXTM B.H + Cty CP Sứ Thiên Thanh – TX Thuận An
- 9h00’: Họp Đảng Ủy – Phòng họp tầng III-BHXH tỉnh
 
 
-Đi công tác TP.HCM (xe đ/c Thanh)
Thứ sáu
30/03
-7h30’: Tham Dự ĐH Công Đoàn KCN Vsip 
-Thẩm định chi phí KCB Quý IV/2017 tại BV tỉnh BD
-
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 26/03- 30/03 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 24/03- 25/03: (xe đ/c Thanh)
Trực bảo vệ : Tối T6(Đập, Vinh), Tối T7(Đập, Vinh), Tối CN( Đập, Vinh).
 
             GIÁM ĐỐC
 
                                                                                         
            
            LÊ MINH LÝ
       
        
 
 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (02/6 – 8/6/2018) (1/6/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26/5 – 01/6/2018) (27/5/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (19/5 – 25/5/2018) (20/5/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (12/5 – 18/5/2018) (11/5/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( 5/5 – 11/5/2018) (4/5/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (28/4 – 04/5/2018) (27/4/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (21/4 – 27/4/2018) (20/4/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (14/4 – 20/4/2018) (13/4/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (7/4 – 13/4/2018) (7/4/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (31/03 – 6/4/2018) (31/3/2018)