LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019)
 
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
26/01
-Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Vân, Lập, Đạt, Tiếp, Hiếu)
-16h30’: Tham dự họp mặt TK BVĐK Sài Gòn năm 2018 (xe đ/c Điền)
-17h30’: Tham dự HN người lao động Ngân Hàng Vietcombak- Công viên VH Thành Lể (xe đ/c Điền)
 
Thứ hai
28/01
- 7h30’: Họp Giao ban
Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại BVĐK tỉnh từ ngày 28/01-01/02/2019
-16h30’ ; Tham dự HN TK năm 2018 của Sở Công Thương- TTHN triển lãm
(xe đ/c Sơn)
Thứ ba
29/01
-8h00 : Học tập Chị thị 05-CT/TW năm 2019- Phòng họp tầng 7 BHXH tỉnh.
-10h30’ : Dự họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản VN- HT BCH Quân sự TX Thuận An (xe đ/c Sơn)
-10h30’ : Dự họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản VN- Trụ sở UBND H.Phú Giáo (xe đ/c A.Thành)
-16h30’ : Tham dự TK năm 2018 BVĐK Mỹ Phước (xe đ/c Hùng)
 
Thứ tư
30/01
 
-6h30’ : Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương (xe đ/c Thanh, Điền)
 
-9h00’ : Họp Đảng Ủy- Hội trường tầng III- BHXH tỉnh
 
-9h30’ : Dự họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản VN- TTHN triển lãm tỉnh (xe đ/c Điền)
 
Thứ năm
31/01
-6h30’ : Tham dự Lễ xuất phát ‘‘Chuyến xe Xuân nghĩa tình’’- TTHN triển lãm tỉnh (xe đ/c Sơn)
-8h00’ : : Dự họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản VN- HT UBND TX. Tân Uyên (xe đ/c Thanh)
 
   Thứ sáu
     01/02
-Làm việc bình thường.
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 28/01-01/02(xe đ/c Sơn) Thứ bảy &  Chủ nhật  26/01-27/01 (xe đ/c Điền)
Trực Bảo vệ : Thứ 6 (Đập, Thắng), Thứ 7 (Vinh, Thắng), Chủ Nhật (Vinh, Đập).
                                                                                                 
        TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
   TRẦN MINH HẬU
                                                                                           
                                                                                    
 
 
                                                                                     
       
        

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019) (22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019) (15/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019) (8/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019) (1/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019) (25/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019) (15/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019) (1/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019) (18/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019) (11/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019) (5/1/2019)