Lịch công tác từ ngày:13 /6/2009 đến ngày:19 /6/2009 (16/6/2009)
Lịch công tác tuần từ ngày 06/6/2009 đến 12/6/2009 (7/6/2009)
Từ ngày 6/6/2009 đến 12/6/2009
Lịch công tác tuần ngày 30 /5/2009 đến ngày 5 /6/2009 (29/5/2009)
Lịch công tác tuần từ ngày :23 /5/2009 đến ngày :29 /5/2009 (24/5/2009)
Lịch công tác tuần từ ngày 16/05/2009 - 22/05/2009 (19/5/2009)
Lịch công tác tuần từ ngày 09/5 đến 15/5/2009 (8/5/2009)
Lịch công tác tuần từ ngày 04 /5/2009 đến ngày 09 /5/2009 (29/4/2009)
Lịch công tác tuần từ ngày 25/4 đến 02/5/2009 (27/4/2009)
Lịch công tác tuần từ ngày từ ngày 25/6 – 01/7/2011 (17/4/2009)
Lịch công tác từ ngày 11/04/09 - 17/04/09 (10/4/2009)
Lịch công tác từ ngày 11/04/09 - 17/04/09

 Trang đầu  «  38  39  40 [41]