LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương gặp mặt và cung cấp thông tin Báo chí năm 2019.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tham gia BHXH là hình thức tiết kiệm mới, mang tính cộng đồng và rất văn minh
Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 01/12/2018 – 7/12/2018)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 01/12/2018  – 7/12/2018)
 
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
    01/12
- Tiếp nhận&Trả kết quả TTHC.Lưu hồ sơ 
- Xử lý Sổ sau 12 tháng
Thứ hai
03/12
- 7h30’: Họp Giao ban
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại TTYT Thuận An (xe đ/c Hùng)
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 PKĐK An Sài Gòn, Nhân Hòa tại P.GĐBHYT
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Hừng Sáng + Cty TNHH Đầu tư Siêu Phát tại Vp BHXH
Thứ ba
04/12
-7h30’ : Thanh tra CN Cty Cp Nội Bài- Dĩ An (xe đ/c A.Thành)
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Châu Trường Thịnh + Cty TNHH Delta – Thuận An
(xe đ/c Điền )
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại PKĐK Sóng Thần (xe đ/c Thanh)
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 PKĐK Medic II tại P.GĐBHYT
-7h30’ : Làm việc tại Cty Cp Anotech + Cty Hyun Hai VN- Thuận An (xe đ/c Hùng)
-8h00’ : Họp triển khai NĐ 146,153 – Phòng họp tầng III- BHXH tỉnh BD
 
   Thứ tư
     05/12
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH Alim Intertex Vina – Dĩ An (xe đ/c A.Thành)
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH Thanh Phát- Thuận An Kết Hợp Làm việc tại Cty SG Fabrication + Cty TNHH CN Yi Zhan (xe đ/c Thanh)
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại TTYT Tân Uyên + TTYT Bắc Tân Uyên
 (xe đ/c Hùng)
-Tham dự lớp học Cao cấp chính trị từ ngày 5/12-7/12/2018
-7h30’: Giám sát chuyên đề tại BVĐK Becamex + BVĐK tư nhân BD ( xe đ/c Điền)
 
Thứ năm
06/12
-7h30’: Giám sát chuyên đề tại BV Dầu Tiếng + BVĐK tỉnh BD ( xe đ/c Hùng)
-7h30’:Thanh tra Cty Phan Hảo + Cty CP Todado + Cty Gỗ Mỹ Products- Thuận An (xe đ/c Thanh)
-7h30’:Làm việc tại Cty TNHH Isseiki Furniture + Cty TNHH Dooil Total Packaging System Vina – Bến Cát (xe đ/c A.Thành)
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tạị BVĐK Hoàn Hảo I (xe đ/c Điền )
-8h00’: Hội nghị trực tuyến Học tập quán triệt NQ ĐH Công Đoàn VN – TTHN triển lãm tỉnh (xe đ/c Sơn)
-Tham dự Kỳ họp thứ 10 HĐND TX Tân Uyên- Hội trường HĐND Tân Uyên
(xe đ/c Sơn)
 
Thứ sáu
07/12
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH Chánh Dương + Bưu điện TX Bến Cát (xe đ/c Điền )
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH Giáp Bình + Cty Tốc Tường- Thuận An (xe đ/c Thanh)
 - Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại BVĐK Hoàn Hảo II, IV  (xe đ/c Hùng)
-7h30’:Làm việc tại Cty Cp đầu tư Thái Bình + Cty Cp đầu tư 434 – Dĩ An
(xe đ/c A.Thành)
 
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 3/12-7/12 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 01/12-02/12 (xe đ/c Hùng)
                                                                                                 
    GIÁM ĐỐC
                                                                                    
 
 
                                                                                     
   LÊ MINH LÝ
        

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019) (15/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019) (1/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019) (25/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019) (18/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019) (11/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019) (5/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019) (28/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 22/12/2018 – 28/12/2018) (21/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/12/2018 – 21/12/2018) (14/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 8/12/2018 – 14/12/2018) (7/12/2018)