HD 03/HDLN-SLDTBXH - BHXH ngày 13 tháng 12 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/12/2018 – 21/12/2018)
Công văn 2809/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 11 tháng 12 năm 2018
Công văn 2804/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 11 tháng 12 năm 2018
Công văn 2792/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 07 tháng 12 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 8/12/2018 – 14/12/2018)
Công văn 2749 /BHXH-QLT của BHXH BHXH tỉnh Bình Dương
Công văn 2710/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 27 tháng 11 năm 2018
Công văn 2709/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 27 tháng 11 năm 2018
Công văn 2693/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 23 tháng 11 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 01/12/2018 – 7/12/2018)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 01/12/2018  – 7/12/2018)
 
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
    01/12
- Tiếp nhận&Trả kết quả TTHC.Lưu hồ sơ 
- Xử lý Sổ sau 12 tháng
Thứ hai
03/12
- 7h30’: Họp Giao ban
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại TTYT Thuận An (xe đ/c Hùng)
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 PKĐK An Sài Gòn, Nhân Hòa tại P.GĐBHYT
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Hừng Sáng + Cty TNHH Đầu tư Siêu Phát tại Vp BHXH
Thứ ba
04/12
-7h30’ : Thanh tra CN Cty Cp Nội Bài- Dĩ An (xe đ/c A.Thành)
-7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Châu Trường Thịnh + Cty TNHH Delta – Thuận An
(xe đ/c Điền )
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại PKĐK Sóng Thần (xe đ/c Thanh)
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 PKĐK Medic II tại P.GĐBHYT
-7h30’ : Làm việc tại Cty Cp Anotech + Cty Hyun Hai VN- Thuận An (xe đ/c Hùng)
-8h00’ : Họp triển khai NĐ 146,153 – Phòng họp tầng III- BHXH tỉnh BD
 
   Thứ tư
     05/12
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH Alim Intertex Vina – Dĩ An (xe đ/c A.Thành)
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH Thanh Phát- Thuận An Kết Hợp Làm việc tại Cty SG Fabrication + Cty TNHH CN Yi Zhan (xe đ/c Thanh)
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại TTYT Tân Uyên + TTYT Bắc Tân Uyên
 (xe đ/c Hùng)
-Tham dự lớp học Cao cấp chính trị từ ngày 5/12-7/12/2018
-7h30’: Giám sát chuyên đề tại BVĐK Becamex + BVĐK tư nhân BD ( xe đ/c Điền)
 
Thứ năm
06/12
-7h30’: Giám sát chuyên đề tại BV Dầu Tiếng + BVĐK tỉnh BD ( xe đ/c Hùng)
-7h30’:Thanh tra Cty Phan Hảo + Cty CP Todado + Cty Gỗ Mỹ Products- Thuận An (xe đ/c Thanh)
-7h30’:Làm việc tại Cty TNHH Isseiki Furniture + Cty TNHH Dooil Total Packaging System Vina – Bến Cát (xe đ/c A.Thành)
- Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tạị BVĐK Hoàn Hảo I (xe đ/c Điền )
-8h00’: Hội nghị trực tuyến Học tập quán triệt NQ ĐH Công Đoàn VN – TTHN triển lãm tỉnh (xe đ/c Sơn)
-Tham dự Kỳ họp thứ 10 HĐND TX Tân Uyên- Hội trường HĐND Tân Uyên
(xe đ/c Sơn)
 
Thứ sáu
07/12
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH Chánh Dương + Bưu điện TX Bến Cát (xe đ/c Điền )
-7h30’: Thanh tra Cty TNHH Giáp Bình + Cty Tốc Tường- Thuận An (xe đ/c Thanh)
 - Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại BVĐK Hoàn Hảo II, IV  (xe đ/c Hùng)
-7h30’:Làm việc tại Cty Cp đầu tư Thái Bình + Cty Cp đầu tư 434 – Dĩ An
(xe đ/c A.Thành)
 
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 3/12-7/12 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 01/12-02/12 (xe đ/c Hùng)
                                                                                                 
    GIÁM ĐỐC
                                                                                    
 
 
                                                                                     
   LÊ MINH LÝ
        

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/12/2018 – 21/12/2018) (14/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 8/12/2018 – 14/12/2018) (7/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 24/11/2018 – 30/11/2018) (23/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 17/11/2018 – 23/11/2018) (16/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 10/11/2018 – 16/11/2018) (2/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 27/10/2018 – 01/11/2018) (26/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 21/10/2018 – 26/10/2018) (21/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 13/10/2018 – 19/10/2018 (12/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 6/10/2018 – 12/10/2018) (5/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 29/9/2018 – 5/10/2018) (28/9/2018)