LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương gặp mặt và cung cấp thông tin Báo chí năm 2019.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tham gia BHXH là hình thức tiết kiệm mới, mang tính cộng đồng và rất văn minh
Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 29/9/2018 – 5/10/2018)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 29/9/2018  – 5/10/2018)
 
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
    29/9
- Tiếp nhận&Trả kết quả TTHC ,Lưu trữ hồ sơ.
- Rà soát Sổ BHXH. Cấp lại Sổ
 
Thứ hai
01/10
- 7h30’: Họp Giao ban
-8h30’ : Họp Tổ Rà Soát phân tích dữ liệu công tác Giám sát – Phòng Giám Đốc
- Thẩm định chi phí KCB Quý 2/2018 tại BVĐK tỉnh BD từ ngày 01/10-05/10/2018
-9h00’ : Họp công bố Quyết Định kiểm toán nội bộ - Hội trường tầng III
- BHXH tỉnh BD
-14h00’ : Họp Đảng Ủy – Hội trường tầng III- BHXH tỉnh BD.
 
Thứ ba
02/10
-7h30’: Kiểm tra tại BHXH TX.Thuận An từ ngày 02/10-03/10/2018 (xe đ/c Hùng)
-7h30’ : Kiểm tra nghiệp vụ công tác thu, sổ, thẻ tại BHXH H. Phú Giáo (xe đ/c Điền)
- 9h00’ : Họp công bố QĐ Thanh Tra thực hiện PL BHYT của Bộ Y tế – HT Sở Y Tế BD (xe đ/c Sơn)
-14h00’ : Làm việc tại Tòa Án Nhân Dân Tỉnh BD
   Thứ tư
     03/10
-7h30’: Kiềm tra Cty TNHH May Mặc Happy Eagle VN – Thuận An Kết hợp làm việc tại Trường MN Ngọc Thành + Cty TNHH MTV Thắng Hoành (xe đ/c Điền)
-7h30’ : Kiểm tra nghiệp vụ công tác thu, sổ, thẻ tại BHXH H. Bàu Bàng (xe đ/c A.Thành)
 
Thứ năm
04/10
- 7h30’:Kiểm tra tại BHXH TX. Tân Uyên từ ngày 04/10-05/10/2018 (xe đ/c Hùng)
-7h30’: Kiểm tra nghiệp vụ công tác thu, sổ, thẻ tại BHXH TP.TDM ngày 04/10-05/10/2018
-7h30’: Làm việc tại Cty TNHH Giáp Bình + DNTN Sắt Thép Hoàng Giang – TX. Thuận An (xe đ/c A.Thành)
 
Thứ sáu
05/10
-7h30’: Kiểm tra nghiệp vụ công tác thu, sổ, thẻ tại BHXH H. Bắc Tân Uyên (xe đ/c Điền)
 
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 01/10- 05/10 (xe đ/c Sơn) & Thứ bảy, Chủ nhật ngày 29/9-30/9 (xe đ/c Thanh)
Trực bảo vệ : Tối T6( Đập, Vinh), Tối T7( Thắng, Đập), Tối CN( Thắng, Vinh).
-          Danh sách Viên chức tham gia Đoàn kiểm tra theo QĐ 430 (QĐ kèm theo)
-          Danh sách tham gia kiểm tra nghiệp vụ thu, sổ thẻ kèm theo.
-          Trực xe tiếp Đoàn kiểm toán từ ngày 01/10-05/10/2018 (xe đ/c Thanh)  
 
            GIÁM ĐỐC
 
 
                                                                                         
       
          LÊ MINH LÝ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 01/12/2018 – 7/12/2018) (30/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 24/11/2018 – 30/11/2018) (23/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 17/11/2018 – 23/11/2018) (16/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 10/11/2018 – 16/11/2018) (2/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 27/10/2018 – 01/11/2018) (26/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 21/10/2018 – 26/10/2018) (21/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 13/10/2018 – 19/10/2018 (12/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 6/10/2018 – 12/10/2018) (5/10/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 22/9/2018 – 28/9/2018) (23/9/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày15/9/2018 – 21/9/2018) (15/9/2018)