Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
Công văn 62/BHXH-QLT của BHXH Bình Dương
Thông báo số 07/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 8/1/2019
Công văn 46/BHXH - QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
Công văn 45/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
 
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ hai
07/01
- 7h30’: Họp Giao ban
Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại BVĐK tỉnh từ ngày 07/01-11/01/2019
-7h30’ : Dự TK năm 2018 tại Bưu điện tỉnh (xe đ/c Thanh)
- Tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 7/1- 18/1/2018- Trường chính trị
Thứ ba
08/01
-Tham dự xử lý hồ sơ giả tại Sở LĐTB & XH (xe đ/c A.Thành)
 
Thứ tư
09/01
 
Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018  BVĐK An Phú + PKĐK Sài Gòn Vĩnh Phú tại P.GĐBHYT
-8h00’ :Tham dự họp Tổ công tác giải quyết vướng mắc thực hiện BHYT- Hội trường A- Sở Y Tế (xe đ/c Điền)
-8h00’ : Tham dự TK công tác người có công và xã hội năm 2018 – TTHN triển lãm tỉnh (xe đ/c Điền)
 
Thứ năm
10/01
Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 PKĐK Medic 1, 2 tại P.GĐBHYT
 
   Thứ sáu
     11/01
-Làm việc bình thường.
 
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 7/01-11/01 (xe đ/c Sơn) &  Chủ nhật  06/1/2019 (xe đ/c A.Thành)
Trực Bảo vệ : Thứ 7 (Đập, Vinh), Chủ Nhật (Thắng, Vinh).
                                                                                                 
    TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                    
 
 
                                                                                     
 TRẦN MINH HẬU
        

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019) (18/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019) (11/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019) (28/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 22/12/2018 – 28/12/2018) (21/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/12/2018 – 21/12/2018) (14/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 8/12/2018 – 14/12/2018) (7/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 01/12/2018 – 7/12/2018) (30/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 24/11/2018 – 30/11/2018) (23/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 17/11/2018 – 23/11/2018) (16/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 10/11/2018 – 16/11/2018) (2/11/2018)