Công văn 10/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
Công văn 62/BHXH-QLT của BHXH Bình Dương
Thông báo số 07/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 8/1/2019
Công văn 46/BHXH - QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
Công văn 45/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 08/01/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)

 
         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019)
 
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
12/01
-Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Vân, Nghĩa, Đạt, Tiếp, K.Linh)
 
Thứ hai
14/01
- 7h30’: Họp Giao ban
Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại BVĐK tỉnh từ ngày 14/01-18/01/2019
- Tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 12/1- 18/1/2018 - Trường chính trị
- Tham dự HN TK Thi Đua Khen Thưởng Cụm 6- BHXH Bến tre (xe đ/c Sơn)
Thứ ba
15/01
-7h30’ : Làm việc tại Trường ĐH KTKT BD + ĐH Bình Dương
-7h30’ : Tham dự HN TK công tác CĐ năm 2018- Liên đoàn lao động tỉnh cũ.
-13h00’ : HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ Thu BHXH năm 2019- Phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh.
-13h30’ : Tham dự HN trực tuyến Ngành Y Tế năm 2019 – Hội trường A- UBND tỉnh (xe đ/c Hùng)
 
Thứ tư
16/01
 
-7h30’ : Làm việc tại Trường ĐH TDM + CĐ Y Tế BD
-8h00’ : Họp với Sở Y tế v/v Thông tư số :27/2018/TT-BYT – Phòng họp tầng III -BHXH tỉnh (P.KT&TH Nợ, QL Thu chuẩn bị nội dung)
-9h00’ : Họp thẩm định gói thầu mua thuốc biệt dược năm 2018 – Hội trường A- Sở Y Tế (xe đ/c Thanh)
-14h00’ : HN trực tuyến hướng dẫn quy chế đào tạo, bồi dưỡng CBVC – Phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh
 
Thứ năm
17/01
- 7h30’ : Làm việc tại Trường TC Nghề KT&NV CĐ + ĐH QT Miền Đông – Thuận An (xe đ/c A.Thành )
-7h30’ : Họp BCH Công Đoàn KCN Vsip (xe đ/c Điền)
-8h00’ : Họp xác định đối tượng tham gia BHYT theo QĐ Số 62/2011/QĐ-TTg- Phòng Họp tầng III BHXH tỉnh
-8h30’ : Tham dự HN TK Công Đoàn năm 2018- Nhà hàng Bách Hợp (xe đ/c Hùng)
- Họp mặt cán bộ hưu trí tại BHXH Tây Ninh
-8h30’ : HN BCH lần thứ II Hội nông dân tỉnh BD- Nhà hàng 18 E (xe đ/c A.Thành)
   Thứ sáu
     18/01
- 7h30’ : Làm việc tại Trường CĐ Nghề CN&NL Nam Bộ + CĐ Nghề Đồng An- Dĩ An (xe đ/c Hùng )
-8h30’ : Tham dư Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập CĐ các KCN Bến Cát -VP CĐ các KCN Bến Cát
-11h00’: HN triển khai phương hướng năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội BD- Phòng VIP tầng I- TTHC tỉnh BD (xe đ/c Thanh )
- Đi công tác Tây Ninh (xe đ/c Sơn)
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 14/01-18/01(xe đ/c Sơn) Thứ bảy &  Chủ nhật  12/01-13/01 (xe đ/c Thanh)
Trực Bảo vệ : Thứ 6 (Đập, Vinh), Thứ 7 (Vinh, Thắng), Chủ Nhật (Thắng, Đập).
                                                                                                 
        GIÁM ĐỐC
                                                                                           
                                                                                    
 
 
                                                                                     
       LÊ MINH LÝ

 

        

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019) (18/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019) (5/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/12/2018 – 05/01/2019) (28/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 22/12/2018 – 28/12/2018) (21/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/12/2018 – 21/12/2018) (14/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 8/12/2018 – 14/12/2018) (7/12/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 01/12/2018 – 7/12/2018) (30/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 24/11/2018 – 30/11/2018) (23/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 17/11/2018 – 23/11/2018) (16/11/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 10/11/2018 – 16/11/2018) (2/11/2018)