LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)
Công văn 459/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019)
Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH ngày 29 tháng 1 năm 2019
Công văn 199/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương ngày 29 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)

  

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/01/2019 – 25/01/2019)
 
 
THỨ, NGÀY
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ bảy
19/01
-Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính(Huệ, Mai, M.Anh, Phi Vân, Nghĩa)
-Lưu trữ Hồ sơ (cả ngày)
 
Thứ hai
21/01
-7h30’: Họp Giao ban
-7h30’:Xác minh truy đóng Cty TNHH Kinh Đô – KCN Vsip 1 (xe đ/c Điền)
-1300’:Đối thoại với người lao động v/v tính lương hưu trí tại VP BHXH tỉnh BD
-Thẩm định CP KCB quý 4/2018 tại PKĐK Sài Gòn An Tây, Sài Gòn Bàu Bàng
-Thẩm định CP KCB quý 3/2018 tại BVĐK tỉnh Bình Dương
 
Thứ ba
22/01
-7h30’:Làm việc tại Cty CP BV Vạn Phúc 1 &2, PKĐK Medic Miền Đông v/v đăng ký đại lý thu - Thuận An (xe đ/c A. Thành)
-8h00’:Phối hợp làm việc với Cty TNHH QT Chutex về nội dung đề nghị tại CV số 2897/BHXH – TTKT tại tầng 6A TTHC tỉnh BD (xe đ/c Hùng)
-16h30’: HN Tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình năm 2019 tại Huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương (xe đ/c Điền)
-17h30’: HN Tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình năm 2019 tại BV Vạn Phúc 2 (xe đ/c Thanh)
-Thẩm định CP KCB quý 4/2018 tại PKĐK  Vũ Cao, PKĐK Nhân Đức
Thứ tư
23/01
 
-7h30’ : Làm việc tại Cty TNHH PKĐK Tâm Đức, PK Chuyên khoa Sài Gòn Nhi v/v đăng ký đại lý thu - Thuận An (xe đ/c Hùng)
-7h30’:Dự tổng kết ngành y tế tại HT BVĐK BD (xe đ/c Thành)
-Thẩm định CP KCB quý 4/2018 tại BVĐK QT Becamex (xe đ/c Thanh)
 
Thứ năm
24/01
-7h30’ : Làm việc tại PKĐK Hưởng Phúc & Phúc An Khang v/v đăng ký đại lý thu  – Thuận An (xe đ/c A.Thành )
-9h00’ :Gặp gỡ và cung cấp thông tin báo chí tại HT tầng 3
-Thẩm định CP KCB quý 4/2018 tại PKĐK Phúc An Khang, Nhân Hòa
-Thẩm định CP KCB quý 3/2018 tại BVĐK tỉnh Bình Dương
 
   Thứ sáu
   25/01
-7h30’ : Làm việc tại Cty TNHH MTV Phòng khám Chuyên khoa nội Vĩnh Thừa & PKĐK Sóng Thần v/v đăng ký đại lý thu – Thuận An (xe đ/c Hùng )
-7h30’ :Công tác tại Tân Uyên (xe đ/c Điền)
-8h00’:HN Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 tại TT VH lao động tỉnh BD (xe đ/c Sơn)
-8h30’ : Dự Triển lãm “ Sơn mài Bình Dương – Dấu Ấn trăm năm” tại Bảo tàng BD (xe đ/c Sơn)
-9h00’: HN NLĐ năm 2019, tổng kết công tác năm 2018 tại Cty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (xe đ/c Sơn)
-16h30’:Dự tất niên tại TTYT Thuận An (xe đ/c A.Thành)
-17h00’:Dự tất niên tại ĐH Thủ Dầu Một (xe đ/c Thanh)
-18h00’:Dự chương trình tết sum vầy 2019 tại TTVHLĐ – Thuận An (xe đ/c Sơn)
-Thẩm định CP KCB quý 4/2018 tại PKĐK Hưởng Phúc, Tâm Thiện Tâm
Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày
26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.
Trực xe trong tuần từ ngày 21/01-25/01(xe đ/c Sơn) Thứ bảy &  Chủ nhật  19/01-20/01 (xe đ/c Hùng)
Trực Bảo vệ : Thứ 6 (Đập, Vinh), Thứ 7 (Vinh, Thắng), Chủ Nhật (Thắng, Đập).
                                                                                                 
        GIÁM ĐỐC
                                                                                           
                                                                                    
 
 
                                                                                     
       LÊ MINH LÝ
       

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019) (22/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/3/2019 – 22/3/2019) (15/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019) (8/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/03/2019 – 08/03/2019) (1/3/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/02/2019 – 01/03/2019) (25/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/02/2019 – 22/02/2019) (15/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/02/2019 – 15/02/2019) (1/2/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/01/2019 – 01/02/2019) (25/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/01/2019 – 18/01/2019) (11/1/2019)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/01/2019 – 11/01/2019) (5/1/2019)